อินทราเอ้าท์เลต
ช็อปปิ้ง
ลำปาง, ประเทศไทย

อินทราเอ้าท์เลต

ศูนย์จำหน่ายสินค้าเซรามิฟส่งออกในราคาโรงงาน พร้อมด้วยสินค้าคุณภาพกว่าอีก  40 โรงงาน ชมชามไก่ปักษ์ หลักกิโลเมตรยักษ์ นายคึกคัก รถม้าจำลอง ปิรามิดกาน้ำ อนุเสาวรีย์ไก่ขาว ตุ้งเปิ้งดินเผาเวียงละกอน เมืองจำลองเซรามิก และแวะลิ้มลองกาแฟสด “ดินดอย”

เปิดทุกวัน : 09:00 น. - 17:30 น.

บัตรที่เข้าร่วมรายการ

ส่วนลดเพิ่ม 10% สำหรับสินค้าของอินทราเอ้าท์เลต

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เฉพาะสินค้าของอินทราเซรามิค ยกเว้น สินค้าฝากขาย สินค้าราคาสุทธิ สินค้า Indra Premier และสินค้าโซนจัดโปรโมชั่นพิเศษ อาหารและเครื่องดื่ม
  • รับสิทธิประโยชน์และส่วนลดได้โดย
    • สมาชิกฟลายเออร์โบนัสแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสแบบบัตรแข็ง หรือ แสดงเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัส ผ่านการ Log in เข้าไปยังเว็บไซต์ www.flyerbonus.com
    • ผู้ถือ Boarding Passแสดง eBoarding Pass หรือ Boarding Pass ธรรมดา ที่มีอายุไม่เกิน 60 วันนับจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือ ส่วนลดอื่นๆ ได้
  • สิทธิประโยชน์นี้ยังไม่รวมภาษี และค่าบริการ
  • สายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ส่วนลด และ เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แบ่งปันให้เพื่อน