จีรัง สปา
สปา
เชียงใหม่, ประเทศไทย

จีรัง สปา

ปรับสมดุลกาย จิต อารมณ์ด้วยจีรังสปาธาตุสี่จีรังสปา ได้คิดค้นและผสมผสานทฤษฏีการแพทย์แผนไทย เข้ากับศาสตร์บำบัดผ่อนคลายแบบสุคนธบำบัด คือการบำบัดโดยการใช้กลิ่นจากพืชพรรณและสมุนไพรนานาชนิด มาสกัดเป็นน้ำมันนวด ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ตามธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ (สปาธาตุสี่) ในรูปแบบของการ นวด อบ ประคบ อาบ และดื่ม อันเป็นเอกลักษณ์ของจีรีงเพื่อการผ่อนคลายอย่างล้ำลึก นำไปสู่ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการดูแลสุขภาพและความงามของท่านให้กลับสู่สมดุลยภาพอย่างเป็นธรรมชาติ ท่ามกลางบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ที่โอบล้อมเต็มไปด้วยพลังแห่งธรรมชาติเพื่อ ฟื้น คืน ปรับสู่ความสมดุลของร่างกายและจิตใจ 

เปิดทุกวัน : 10:00 น. - 19:00 น.

บัตรที่เข้าร่วมรายการ

นวดจีรัง 90 นาที รับฟรี นวดเท้า 60 นาที ราคา 2,300 บาท / ท่าน

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 เม.ย. 60 - 31 มี.ค. 61

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • รับสิทธิประโยชน์และส่วนลดได้โดย
    • สมาชิกฟลายเออร์โบนัสแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสแบบบัตรแข็ง หรือ แสดงเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัส ผ่านการ Log in เข้าไปยังเว็บไซต์ www.flyerbonus.com
    • ผู้ถือ Boarding Passแสดง eBoarding Pass หรือ Boarding Pass ธรรมดา ที่มีอายุไม่เกิน 60 วันนับจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือ ส่วนลดอื่นๆได้
  • สิทธิประโยชน์นี้ยังไม่รวมภาษี และค่าบริการ
  • สายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ส่วนลด และ เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แบ่งปันให้เพื่อน
จีรัง สปา เชียงใหม่ : 99 หมู่ 7 ต. ริมใต้ อ. แม่ริม เชียงใหม่ 50180
+66 5386 1511 – 3 Ext. 602