เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • สิทธิประโยชน์และส่วนลดบางร้านค้าที่ร่วมรายการใช้ได้เฉพาะสำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส และ/หรือเฉพาะสำหรับ ผู้ถือ Boarding Pass เท่านั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของแต่ละรายการได้ที่ www.bangkokair.com/beyondflying ทุกครั้งก่อนใช้สิทธิประโยชน์และส่วนลดจากแคมเปญ Beyond Flying
 • วิธีการรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดได้โดย
  • สมาชิกฟลายเออร์โบนัสแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสแบบบัตรแข็ง หรือ แสดงเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัส ผ่านการ Log in เข้าไปยังเว็บไซต์ www.flyerbonus.com
  • ผู้ถือ Boarding Passแสดง e-Boarding Pass หรือ Boarding Pass ตัวจริง ที่มีอายุไม่เกิน 60 วันนับจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือ ส่วนลดอื่นๆได้
 • สิทธิประโยชน์นี้ยังไม่รวมภาษี และค่าบริการ
 • สายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ส่วนลด และ เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา

 • สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญ Beyond Flying และรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส ติดต่อได้ที่
  99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
 • หมายเลขติดต่อ :
  สายด่วน (ภายในประเทศ) : 1771 กด 2
  โทรศัพท์ : 66(02) 270 6699
 • โทรสาร : 66(02) 273 8436
 • อีเมล์ : ลูกค้าสัมพันธ์ฟลายเออร์โบนัส : [email protected]
 • เว็บไซต์: www.flyerbonus.com

Terms and Conditions

 • Select discounts and privileges are applicable for FlyerBonus Members and/or Boarding Pass Holders only. Please refer to the individual merchant’s offer at www.bangkokair.com/beyondflyingat all times when utilizing discounts or privileges from the Beyond Flying Campaign.
 • To receive the discounts and privileges,
  • FlyerBonus Members must present their FlyerBonus membership card or log-in to their FlyerBonus Account at www.flyerbonus.com to confirm their membership number
  • Boarding Pass Holders must present their Bangkok Airways boarding pass or e-boarding pass from the flight taken not more than 60 days previously
 • The specified discounts and privileges cannot be used in conjunction with other discounts or promotions
 • The privileges do not include service charges and value added tax (VAT).
 • Bangkok Airways reserves the right to change the discounts and privileges and Terms and Conditions without advanced notification

Contact Us

 • Relating to Beyond Flying Campaign or FlyerBonus, please contact our office at
  99 Mu 14, Vibhavadirangsit Rd.,
  Chom Phon, Chatuchak,
  Bangkok, 10900,
  Thailand
 • Telephone :
  Tel : [Within Thailand:1771 press 2]
  [Outside Thailand:66(02) 270 6699]
 • Fax : 66(02) 273 8436
 • E-mail : FlyerBonus Customer Service : [email protected]
 • Website: www.flyerbonus.com