ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ สำหรับข่าวประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ COVID-19 รวมถึงตารางปรับลดเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธ์ภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุ้กกี้ โดย คลิกที่นี่
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ชวนเที่ยวไทย ในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4”
เมื่อซื้อบัตรโดยสารและเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 พฤษภาคม 2565

กรุณาศึกษาข้อมูลเงื่อนไขเพิ่มเติม ในการรับสิทธิเงินคืนค่าบัตรโดยสารโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส4 ก่อนการสำรองที่นั่ง

สิทธิที่ 1 : ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน (สูงสุด 10 ห้องหรือ 10 คืน ต่อคน)
สิทธิที่ 2 : รับคูปอง มูลค่า 600 บาท ต่อห้อง ต่อคืน ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อ Check-in เข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน (หลัง 17:00 น.)
สิทธิที่ 3* : รับเงินคืนค่าบัตรโดยสาร 40% ไม่เกิน 2,000 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท** ต่อผู้โดยสาร จำกัดจำนวนสำหรับผู้โดยสาร 2 ท่าน ต่อห้องพัก ตามจำนวนห้องที่จองผ่านโครงการ และเข้าพักโรงแรมจริง สามารถใช้รหัสสำรองที่นั่งของสายการบิน 1 หมายเลข Booking reference ต่อการจองห้องพัก 1 Booking
*ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าบัตรโดยสาร ต้องเป็นผู้ใช้สิทธิจองห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน มีการเดินทางในรหัสสำรองที่นั่งที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ โดยจุดหมายปลายทางของเส้นทางบินกับโรงแรมต้องอยู่ในภาคเดียวกัน วันเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสารและวันที่ Check-in / Check-out โรงแรมต้องห่างกันไม่เกิน 5 วัน
**เฉพาะท่องเที่ยวในจังหวัดที่กำหนด ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย

เงื่อนไขการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4”

หมายเหตุ :

 1. ไม่สามารถเลื่อนการจองที่พัก/โรงแรม ระหว่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1,2 และ 3 มาเข้าพักในช่วงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ได้
 2. ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1,2 และ 3 มาขอรับเงินสนับสนุนฯ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้
 3. สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิในเฟสเดิม 1 ,2 และ 3 (ใช้สิทธิครบแล้ว หรือ สิทธิเหลืออยู่) และ ผู้ลงทะเบียนใหม่ในเฟส 4 จะเริ่มรับสิทธิใหม่ทุกคน 10 สิทธิ ทั้งนี้สิทธิที่เหลือในโครงการเดิมจะไม่ถูกนำมารวมในเฟส 4 นี้

 

เงื่อนไขการรับสิทธิเงินคืนค่าบัตรโดยสาร

 1. รหัสสำรองที่นั่งที่มีการซื้อและออกบัตรโดยสารเส้นทางในประเทศ ในทุกระดับราคา และเดินทาง ในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 สามารถลงทะเบียนรับสิทธิเงินคืนค่าบัตรโดยสารกับโครงการได้
 2. รหัสสำรองที่นั่งที่มีการซื้อและออกบัตรโดยสารแล้ว หากกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันที่เดินทางใหม่ จะพิจารณาวันที่ออกบัตรโดยสารครั้งแรก (Original Issue Date) เท่านั้น
 3. รหัสสำรองที่นั่งที่เป็นบัตรโดยสารรางวัล แลกคะแนน และ/หรือ บัตรโดยสารที่มีรหัสชั้นโดยสาร Booking Class “S” “X” “Z” ไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิเงินคืนค่าบัตรโดยสารได้
 4. ผู้โดยสารจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com สำเร็จ จองและเข้าพักโรงแรมที่ร่วมโครงการได้ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ
 5. ผู้โดยสารต้องชำระค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวน โดยจุดหมายปลายทางของเส้นทางบินกับโรงแรมที่เข้าพักต้องอยู่ในภาคเดียวกันตามที่โครงการกำหนด
 6. ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินคืนค่าบัตรโดยสาร ต้องเป็นผู้ใช้สิทธิจองและเข้าพักโรงแรมที่ร่วมโครงการ โดย ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการจองบัตรโดยสาร ต้องตรงกับ ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษบนบัตรประชาชน ที่ลงทะเบียนกับโครงการ
 7. ผู้โดยสารสามารถลงทะเบียนรับสิทธิเงินคืนค่าบัตรโดยสารได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หลังจาก Check-out โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการแล้ว โดยกรอกข้อมูลรหัสสำรองที่นั่ง (Booking reference) ได้เพียง 1 รหัสต่อการจองห้องพัก เช่น
  • จองห้องพัก 1 ห้อง 2 คืน จะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสาร สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน 2 ท่าน ต่อรหัสสำรองที่นั่ง (Booking reference)
  • จองห้องพัก 2 ห้อง 2 คืน จะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสาร สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน 4 ท่าน ต่อรหัสสำรองที่นั่ง (Booking reference)
 8. ผู้โดยสารต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง จึงจะได้รับเงินคืนจากโครงการ 40% ของราคาค่าบัตรโดยสาร รวมภาษีสนามบิน ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อที่นั่ง
 9. สิทธิเพิ่มเติม รับเงินคืนจากโครงการ 40% ของราคาค่าบัตรโดยสาร รวมภาษีสนามบิน ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และ เชียงราย
 10. การคืนค่าบัตรโดยสาร จำกัดจำนวนสำหรับผู้โดยสาร 2 ท่าน ต่อห้องพัก ตามจำนวนห้องที่จองผ่านโครงการ และเข้าพักโรงแรมจริง
 11. เดินทางตามเที่ยวบินที่จอง โดยสามารถเลือกบินไปถึงก่อนวันที่ Check-in โรงแรมได้ไม่เกิน 5 วัน และเลือกบินกลับหลังจากวันที่ Check-out โรงแรมได้ไม่เกิน 5 วัน
  ตัวอย่าง วันที่ต้องเข้า Check-in โรงแรมที่จองไว้ในโครงการ คือ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ Check-out คือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
  • กรณีที่ 1 สามารถเลือก เที่ยวบินขาไป วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และ ขากลับบินวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 หรือ
  • กรณีที่ 2 สามารถเลือก เที่ยวบินขาไป ได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 17 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วขากลับ ตั้งแต่วันที่ 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2565
 12. การเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และสามารถขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 21.00 น.
 13. ขอบเขตในการเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินขึ้นอยู่กับราคาที่เลือก
 14. การจัดสรรที่นั่งบนเที่ยวบินอยู่ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ณ จุด Check-in ที่สนามบินสำหรับการจองที่มิได้มีการเลือกที่นั่งมาล่วงหน้า
 15. สิทธิมีจำนวนจำกัด 600,000 สิทธิตลอดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ผู้โดยสารที่มีการเดินทางก่อน จะได้รับสิทธิก่อนสามารถตรวจสอบสิทธิคงเหลือได้ที่เว็บไซต์โครงการ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
 16. เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4
 17. ติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้ที่ Call Center โครงการ โทร. 02-111-1122 หรือ Tourist Hotline 1672
 18. ติดต่อสอบถามข้อมูลเงื่อนไขบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เพื่อรับสิทธิเงินคืนค่าบัตรโดยสารโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้ที่ Call Center 1771

แอพพลิเคชันสำหรับมือถือ

ดาวน์โหลด Bangkok Airways แอพพลิเคชัน ได้ที่นี่