Apply for Trainee
Apply for Trainee
23/07/2015 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
29/06/2015 [Update] ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 และรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
08/05/2015 [Update 8/5/2558] โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2558 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
08/05/2015 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
10/04/2015 [Update] ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 และรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
04/12/2014 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
13/11/2014 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
Message
Close
ee