Apply for Trainee
Apply for Trainee
04/12/2014 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
13/11/2014 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
04/09/2014 [Update] โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2558 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
17/07/2014 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
03/07/2014 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
04/06/2014 [Update] โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2557 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
08/05/2014 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
02/05/2014 เลื่อนประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
11/04/2014 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
19/02/2014 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
30/01/2014 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
28/11/2013 โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2557 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
02/09/2013 (Update) ปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปี 2556
Message
Close
ee