รับนักศึกษาฝึกงาน
รับนักศึกษาฝึกงาน

(Update) ปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปี 2556

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ใคร่ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ขณะนี้บริษัทฯ ปิดรับใบสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2556 และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครของนักศึกษาฝึกงานที่ส่งมาหลังจากวันที่ 2 กันยายน 2556

สำหรับกำหนดการรับนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2557 บริษัทฯ จะประกาศให้ท่านทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Message
ปิด
ee