สัมภาระพิเศษ

อุปกรณ์โบว์ลิ่ง

ATR/AIRBUS :

  • รับได้ในทุกเที่ยวบิน โดยอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องเท่านั้น
  • อุปกรณ์โบว์ลิ่ง 1 ชุด ประกอบด้วย ลูกโบว์ลิ่ง 1 ลูก, ถุงใส่โบว์ลิ่ง และรองเท้า
  • อุปกรณ์โบว์ลิ่งต้องจัดเก็บอย่างเหมาะสม

เติมเต็มการเดินทางของคุณ

ให้การเดินทางของคุณง่าย และสะดวกกว่าที่เคย ประทับใจไปกับบริการพิเศษตลอดเส้นทาง