การขอคืนเงิน

การขอคืนเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอคืนเงิน กรุณาติดต่อที่ refund@bangkokair.com เวลาทำการ 8.00-17.30 น.

สกุลเงิน

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการคืนเงินในสกุลเงินเดียวกับที่ใช้จ่ายสำหรับการจองตั๋ว

การขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร

เราสามารถดำเนินการคืนเงินให้บัตรโดยสารที่ออกจากช่องทางการจัดจำหน่ายของสายการบินเท่านั้น บัตรโดยสารที่ออกจากตัวแทนจำหน่าย ผู้โดยสารต้องติดต่อขอคืนเงินจากตัวแทนจำหน่าย

หมายเหตุ

  • สำหรับบัตรโดยสารที่ไม่อณุญาตให้ ขอคืนเงินได้นั้น จะสามารถขอคืนเงินได้เฉพาะค่าภาษีสนามบินโดยมีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลเพิ่มเติม กดที่นี่
Message
ปิด