การขอคืนเงิน

การขอคืนเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอเงินคืน กรุณาติดต่อที่ refund@bangkokair.com เวลาทำการ 8.00-17.30 น.

สกุลเงิน

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการคืนเงินในสกุลเงินเดียวกับที่ใช้จ่ายสำหรับการจองตั๋ว

ติดต่อขอเงินคืนค่าตั๋วโดยสาร

กรุณาติดต่อขอเงินคืนจากสายการบินหรือตัวแทนจำหน่ายที่ทำการออกบัตรโดยสารให้

หมายเหตุ

  • สำหรับบัตรโดยสารที่ไม่อณุญาตให้ ขอคืนเงินได้นั้น จะสามารถขอคืนเงินได้เฉพาะค่าภาษีสนามบินโดยมีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลเพิ่มเติม กดที่นี่
Message
ปิด