การขอคืนเงิน

การขอคืนเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอคืนเงิน กรุณาติดต่อที่ refund@bangkokair.com เวลาทำการ 8.00-17.30 น.

สกุลเงิน

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการคืนเงินเป็นสกุลเงินเดียวก้บที่ใช้ในการออกบัตรโดยสาร

การขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร

เราสามารถดำเนินการคืนเงินให้บัตรโดยสารที่ออกจากช่องทางการจัดจำหน่ายของสายการบินเท่านั้น บัตรโดยสารที่ออกจากตัวแทนจำหน่าย ผู้โดยสารต้องติดต่อขอคืนเงินจากตัวแทนจำหน่าย

หมายเหตุ

  • สำหรับบัตรโดยสารที่ไม่อนุญาตให้ ขอคืนเงินได้ จะสามารถขอคืนเงินได้เฉพาะค่าภาษีสนามบินโดยมีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลเพิ่มเติม กดที่นี่
Message
ปิด