Muang Thai Smile Club

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกรับรหัสส่วนลดสำหรับการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน 1,200 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการสำรองที่นั่งได้ในทุกเส้นทางที่เริ่มต้นจากประเทศไทย

วิธีการรับสิทธิ์

 • รับส่วนลด 1,200 บาท*
  ใช้คะแนนสะสม Smile Point 215 คะแนน แลกรับ 1 รหัสส่วนลดสำหรับการซื้อบัตรโดยสาร 1 ที่นั่ง
  กด A222*หมายเลขหน้าบัตรเมืองไทย Smile Club*รหัสผ่านสี่หลัก แล้วส่งมาที่ 4839009
  คะแนนสะสม Smile Point ส่วนลดบัตรโดยสาร จำนวนสิทธิ์ทั้งหมด
  215 1,200 400
  * 1 ท่าน สามารถแลกได้ไม่จำกัด และ SMS ค่าบริการครั้งละ 3 บาท

ระยะเวลาแลกคะแนน และสำรองที่นั่ง : 1 มกราคม - 20 ธันวาคม 2561 (จอง 3 วันล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง)
ระยะเวลาเดินทาง : 4 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561
 • รหัสส่วนลด 1 รหัสสามารถใช้สำรองที่นั่งได้ 1 ที่นั่งเท่านั้น
 • ใช้เป็นส่วนลดในการสำรองที่นั่งได้ในทุกเส้นทางในราคามาตรฐานบนเว็บ (Web Promotion, Web Saver, Web Freedom) และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น และ/หรือ ราคาพิเศษอื่นๆ ได้
 • ส่วนลดใช้ได้เฉพาะค่าโดยสารเครื่องบิน และไม่สามารถใช้กับค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมใดๆ หรือการประกันการเดินทาง
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้จองได้ทุกวัน ไม่เว้นช่วงวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สามารถจองบัตรโดยสารได้ล่วงหน้าสูงสุด 330 วัน

วิธีใช้รหัสส่วนลด (Promotion code)

เมื่อได้รับข้อความตอบกลับจาก SmileClub นำรหัสส่วนลดที่ได้รับมาใส่ในช่อง “รหัสส่วนลดพิเศษ” ระบบจะแสดงราคาส่วนลดพิเศษให้เมื่อเลือกเที่ยวบิน และเมื่อเลือกเที่ยวบินแล้วจำเป็นต้องดำเนินการชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์การสำรองที่นั่งจึงจะสมบูรณ์

สำรองที่นั่งที่: www.bangkokair.com/muangthaismileclub


เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้รหัสส่วนลด

 1. รหัสส่วนลด 1,200 บาท สามารถใช้สำรองที่นั่งโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียว หรือไปกลับ ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ที่เริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทย และทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
  • รหัสส่วนลด 1 รหัสสามารถใช้สำรองที่นั่งได้ 1 ที่นั่งเท่านั้น
  • ใช้เป็นส่วนลดในการสำรองที่นั่งได้ในทุกเส้นทางในราคามาตรฐานบนเว็บ (Web Promotion, Web Saver, Web Freedom) และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น และ/หรือ ราคาพิเศษอื่นๆได้
  • ส่วนลดใช้ได้เฉพาะค่าโดยสารเครื่องบิน และไม่สามารถใช้กับค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมใดๆ หรือการประกันการเดินทาง
  • รหัสส่วนลดสามารถใช้จองได้ทุกวัน ไม่เว้นช่วงวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรืออื่นๆได้
  • ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง
  • สามารถจองบัตรโดยสารได้ล่วงหน้าสูงสุด 330 วัน
 2. 2. เฉพาะสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่สถานะสมาชิกยังไม่หมดอายุ และลงทะเบียนเปิดใช้บัตรแล้ว โดยทำการขอรับสิทธิ์ผ่านบริการเครือข่ายมือถือ AIS DTAC และ TRUEMOVE เท่านั้น
 3. 3. คะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point ที่แลกแล้ว บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมทุกกรณี
 4. กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์ของสมาชิกฯ แล้ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
 5. 5. หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านได้แจ้งระงับการรับข้อความ (SMS) จากบริการเสริมต่างๆ จากเครือข่ายที่ท่านใช้บริการอยู่ ซึ่งจะทำให้ท่านไม่ได้รับข้อความจาก เมืองไทย Smile Club เช่นกัน ทั้งนี้กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งเปิดการใช้งานการรับข้อความ (SMS) จากเครือข่ายของท่าน (ระยะเวลาการดำเนินการขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละเครือข่าย)
 6. เงื่อนไขบัตรโดยสารเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สอาจแตกต่างกันไปตามระดับชั้นโดยสาร (booking class) ของการจอง
 7. บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. บางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.muangthai.co.th
 10. ติดต่อสอบถามกรณีติดปัญหาการสำรองที่นั่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์สโทร. 1771 หรือ 02 270 6699Message
ปิด