MTL Six Packs

ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก MTL Six Packs

สมาชิกเมืองไทย MTL Six Packs รับส่วนลดเมื่อซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทางภายในประเทศที่ร่วมรายการจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมาชิกรับส่วนลด 20% เมื่อซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทางภายในประเทศที่ร่วมรายการทั้งแบบเที่ยวเดียว หรือไป-กลับ
 • สิทธิ์ส่วนลดนี้ใช้ได้กับการซื้อบัตรโดยสารผู้ใหญ่ 1 ท่าน (1 ท่าน สามารถแลก 1 สิทธิสำหรับ 1 ที่นั่งต่อวัน)
 • สามารถใช้สิทธิส่วนลดดังกล่าวได้ 1 สิทธิ์ต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 2 สิทธิ์ต่อคนต่อเดือน
 • จำกัดจำนวนการรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาของโครงการไม่เกิน 60 สิทธิ์

วิธีการรับรหัสส่วนลด (Promotion code)

เพียงกดรับสิทธิในแอปพลิเคชัน MTL Six Packs.
 • ระยะเวลารับสิทธิ์ และสำรองที่นั่ง : 1 กรกฎาคม - 20 ธันวาคม 2560 (จอง 3 วันล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง)
 • ระยะเวลาเดินทาง : 4 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้ จำกัดจำนวนการรับสิทธิ์ ตลอดระยะเวลาของโครงการ ไม่เกิน 60 สิทธิ์

วิธีใช้รหัสส่วนลด (Promotion code)

นำรหัสที่ได้รับมาใส่ในช่อง "รหัสส่วนลดพิเศษ" ระบบจะแสดงราคาส่วนลดพิเศษให้ตอนเลือกที่นั่ง และเมื่อเลือกที่นั่งแล้วจำเป็นต้องดำเนินการชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ การสำรองที่นั่งจึงจะสมบูรณ์

สำรองที่นั่งที่ www.bangkokair.com/mtlsixpacks

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. รหัสส่วนลด 20% สามารถใช้สำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียวหรือไปกลับ เส้นทางภายในประเทศโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
  • รหัสส่วนลด 1 รหัสสามารถใช้สำรองที่นั่งได้สำหรับผู้ใหญ่ 1 ท่านต่อการจอง 1 ครั้งเท่านั้น
  • ใช้เป็นส่วนลดในการสำรองที่นั่งได้ในทุกเส้นทางในราคามาตรฐานบนเว็บ (Web promotion, Web Saver, Web Freedom) และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น และ/หรือ ราคาพิเศษอื่นๆได้
  • ส่วนลดใช้ได้เฉพาะค่าโดยสารเครื่องบิน (fare) และไม่สามารถใช้กับค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันใด ๆ หรือการประกันการเดินทาง
  • รหัสส่วนลดสามารถใช้จองได้ทุกวัน ไม่เว้นช่วงวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ทอน คืนส่วนต่าง หรืออื่นๆได้
  • ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการเดินทาง
 2. การคำนวณส่วนลดเป็นการคำนวณโดยระบบ และมีการปัดตัวเลข/เศษตัวเลขราคาค่าโดยสารขึ้นโดยอัตโนมัติ
 3. กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์ของลูกค้าแล้ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
 4. เงื่อนไขบัตรโดยสารเครื่องบินเป็นไปตามที่บางกอกแอร์เวย์สกำหนด และอาจแตกต่างกันตามระดับชั้นโดยสาร (booking class) ของการจอง
 5. บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. บางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1766 กด 3 เมืองไทย MTL Six Packs ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 8.00 - 22.00 น. หรือ www.mtlsixpacks.com
 8. ติดต่อสอบถามกรณีติดปัญหาการสำรองที่นั่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์สโทร. 1771 หรือ 02 270 6699Message
ปิด