บินเพลิน เกินคุ้ม
บินเพลิน เกินคุ้ม

เส้นทางภายในประเทศ

เส้นทางในประเทศ ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว (บาท)
กรุงเทพ - อุดรธานี 1,090 อุดรธานี - กรุงเทพ 1,040
กรุงเทพ - กระบี่ 1,290 กระบี่ - กรุงเทพ 1,240
กรุงเทพ - เชียงใหม่ 1,290 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 1,290
กรุงเทพ - ตราด 1,290 ตราด - กรุงเทพ 1,390
กรุงเทพ - สุโขทัย 1,290 สุโขทัย - กรุงเทพ 1,390
กรุงเทพ - เชียงราย 1,390 เชียงราย - กรุงเทพ 1,390
กรุงเทพ - ภูเก็ต 1,490 ภูเก็ต - กรุงเทพ 1,490
กรุงเทพ - ลำปาง 1,490 ลำปาง - กรุงเทพ 1,440
กรุงเทพ - สมุย * 2,690 สมุย - กรุงเทพ * 2,890
ภูเก็ต - พัทยา (อู่ตะเภา) 1,490 พัทยา (อู่ตะเภา) - ภูเก็ต 1,440
เชียงใหม่ - สมุย 3,990 สมุย - เชียงใหม่ 4,190
เชียงใหม่ - ภูเก็ต 2,490 ภูเก็ต - เชียงใหม่ 2,490
เชียงใหม่ - กระบี่ 2,480 กระบี่ - เชียงใหม่ 2,430
สมุย - พัทยา (อู่ตะเภา) * 2,890 พัทยา (อู่ตะเภา) - สมุย * 2,640
*สามารถเดินทางได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2557

เส้นทางระหว่างประเทศ

เส้นทาง ไป-กลับ
(บาท)
ภาษีและค่าธรรมเนียม*
(บาท)
ราคารวม
(บาท)
กรุงเทพ - ย่างกุ้ง 1,790 3,695 5,485
กรุงเทพ - มัณฑะเลย์ 1,790 3,695 5,485
กรุงเทพ - เนปิดอว์ 1,790 3,695 5,485
กรุงเทพ - หลวงพระบาง 3,190 3,045 6,235
กรุงเทพ - เวียงจันทน์ 2,190 3,045 5,235
กรุงเทพ - เสียมราฐ** 2,190 3,855 6,045
กรุงเทพ - พนมเปญ 2,190 3,855 6,045
กรุงเทพ - ธากา 3,190 5,620 8,810
กรุงเทพ - มุมไบ 3,190 6,310 9,500
กรุงเทพ - มัลดีฟส์*** 10,190 5,070 15,260
เส้นทางต่างประเทศ พำนักได้ไม่เกิน 7 วัน
* ค่าภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนในวันที่ออกบัตรโดยสาร
** ต้องมีการพักค้างคืนอย่างต่ำ 1 คืน
***สามารถเดินทางได้ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน - 31 ธันวาคม 2557
*** ค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1,000 บาทต่อบัตรโดยสาร สำหรับการเดินทางออกจากกรุงเทพในวันพฤหัส และเสาร์ และ 1,500 บาท สำหรับในวันศุกร์

ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร : ชั้นประหยัด
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง : 21 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2557
ระยะเวลาเดินทาง : 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2557
สมาชิก FlyerBonus : ในประเทศ ได้รับคะแนนสะสม 5 คะแนน ต่อเที่ยว
: ต่างประเทศ ได้รับคะแนนสะสม 10 คะแนน ต่อเที่ยว
: เส้นทาง มัลดีฟส์, มุมไบ, ธากา ได้รับคะแนนสะสม 15 คะแนน ต่อเที่ยว
การเปลี่ยนแปลง
(ในประเทศ)
: สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 800 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้งและค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
: สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,800 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้งและค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
: ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
การเปลี่ยนแปลง
(ต่างประเทศ)
: สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อเที่ยวบินต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
: สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาทต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
: ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
การขอคืนเงิน : กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
(ในประเทศ) : ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินภาษีสนามบิน 100 บาท สำหรับในประเทศ
(ต่างประเทศ) : ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินภาษีสนามบิน 1,000 บาท สำหรับต่างประเทศ
ส่วนลดสำหรับเด็ก : เด็กอายุระหว่าง 2-11 ปี ชำระค่าโดยสารตามราคาผู้ใหญ่
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 25% ของราคาผู้ใหญ่ (นั่งตัก)
หมายเหตุ : ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
: ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
Summer Festive
Message
ปิด