ข่าวประชาสัมพันธ์

บางกอกแอร์เวย์สจัดโปร “สมุยสบาย” ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ 5,900 บาท

กรุงเทพ / 4 พฤษภาคม 2555 – สายการบินบางกอกแอร์เวย์สจัดโปรโมชั่นพิเศษ “สมุย สบาย” บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางระหว่างกรุงเทพ – สมุย ราคา 5,900 บาท (รวมทุกอย่าง) ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่ง และเดินทาง ได้ในระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 ถึง 15 กรกฏาคม 2555

สำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokair.com หรือ Call Center โทร 1771 ตลอด 24 ชั่วโมง และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารทั่วประเทศ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
Tel. 0-2265-5670-2, 0-2265-5686, 0-2265-8709 Fax 0-2265-5665
E-mail: media@bangkokair.com

Message
ปิด