bangkokair.com ใช้ "คุกกี้" เพื่อเพิ่มประสิทธ์ภาพในการใช้งานของท่าน หากท่านปิดข้อความนี้ หรือยังใช้งานเว็บไซต์อยู่ เราคาดว่าท่านจะยอมรับเงื่อนไขนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ที่เราใช้ หรือดูวิธีลบคุกกี้ คลิกที่นี่

สนามบินสมุย


สนามบินสมุย    ชมภาพจริง

สนามบินพาณิชย์มาตราฐาน เปิดทำการบินเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2532 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 600 ไร่ (ในปัจจุบัน) ณ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 พื้นที่เดิมเป็นสวนมะพร้าวซึ่งบริษัทฯได้รับความเห็นชอบจากกรมการบินพาณิชย์ว่าเป็นพื้นทีที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่ตั้งของสนามบิน เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่เพียงพอกับการสร้างสนามบิน

สนามบินสมุยได้รับอนุญาตให้เป็น สนามบินศุลกากร ตั้งแต่เดือน 25 กันยายน พ.ศ. 2539 ประกอบกิจการเดินอากาศแบบประจำมีกำหนดต่างประเทศ ภายในอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ประกอบด้วย ด่านตรวจคนเข้าเมือง, ด่านศุลกากร, ด่านกักกันพืช, ด่านควบคุมโรคติดต่อ และมีบริการตรวจลงประทับตราประเภทท่องเที่ยว (วีซ่า) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

สนามบินสมุยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานส่งเสริมเพิ่มอีก 1 โครงการในปี 2542 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่ ด้านแรงงานต่างด้าว, ด้านเครื่องจักรอุปกรณ์, ด้านภาษีอากรและการหักลดหย่อน และด้านเงินตราต่างประเทศ

ในส่วนงานออกแบบและงานก่อสร้างต่างๆ บริษัทได้คำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะสมุย โดยเน้นการออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม สร้างด้วยวัสดุที่เป็นไม้ต้นมะพร้าว ลักษณะอาคารเปิดโล่ง เพื่อให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติในรูปแบบของเกาะสมุยมากที่สุด ปัจจุบันทางวิ่งสนามบินสมุย กว้าง 45 เมตร ขนาดยาว 2,060 เมตร และ มี Overrun อีกด้านละ 60 เมตร สามารถรองรับน้ำหนักอากาศยานได้ถึง 70 ตัน ซี่งทางบริษัทได้ดำเนินการขยายทางวิ่งเพิ่มเป็น 2,100 เมตร และปูผิวของทางวิ่งหนาขึ้นอีก 13 เซนติเมตร เพื่อรองรับเครื่องบินโดยสารไอพ่นขนาดเล็ก

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างและพัฒนาสนามบินสมุย จัดให้เป็นสนามบินศุลกากร (Customs Airport) สามารถรองรับ และให้บริการการบินระหว่างประเทศได้ เนื่องจากนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด เล็งเห็นถึงศักยภาพของสนามบินสมุยว่า สามารถเป็นจุดศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวในแถบนี้ และได้วางเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะทำให้สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเติบโตต่อไป โดยจะพยายามค้นหาและบุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูงและสายการบินของรัฐไม่ได้เปิดทำการบิน

สนามบินสมุย เริ่มเปิดบริการเส้นทางแรกในเส้นทาง กรุงเทพ – สมุย ด้วยเครื่องบิน DASH 8 - 100  ขนาด 37 ที่นั่ง ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ 1 ชั่วโมง 10 นาที  ซึ่งเป็นการย่นระยะเวลาเดินทางไปเกาะสมุย ซึ่งโดยปกติ จะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงถึง 1 วัน ของการเดินทางแต่ละประเภท และในปัจจุบัน สนามบินสมุยสามารถรองรับเครื่องบินไอพ่นขนาดเล็ก เช่น Airbus A320-A319 และ Boeing 737 โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 50นาทีเท่านั้น

 

ปัจจุบันมีเส้นทางบินที่ใช้สนามบินสมุยเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ สมุย-กระบี่, สมุย–ภูเก็ต, สมุย–อู่ตะเภา,, สมุย – ตราด ,สมุย – เชียงใหม่, สมุย–สิงคโปร์ และ สมุย-ฮ่องกง

ปัจจุบันสนามบินสมุยได้ทำการขยายอาคารผู้โดยสารใหม่ โดยอาคารผู้โดยสารภายในประเทศอาคารใหม่ได้เปิดให้บริการไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2550 และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอาคารใหม่ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 โดยอาคารผู้โดยสารใหม่มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 7,300 ตารางเมตร โดยประกอบไปด้วยอาคารผู้โดยสาร 6 อาคารแบ่งเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 4 อาคาร และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 2 อาคาร โดยอาคารผู้โดยสารใหม่ สามารถรองรับผู้โดยสารได้วันละประมาณ 16,000 คนต่อวัน หรือ6,000,000 คนต่อปี

 

Samui Park Avenue ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ ภายในบริเวณสนามบินสมุย ประกอบด้วย 3 อาคารแบ่งเป็นแบบ 2 ชั้น 2 อาคารและแบบ 1 ชั้น 1 อาคาร โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น. เพื่อต้องการให้ผู้โดยสารและบุคคลภายนอกสามารถมาใช้บริการและรู้สึกเหมือนเดินช๊อปปิ้งอยู่ในสวน Samui Park Avenue จึงเป็นถนนช็อปปิ้งแห่งใหม่ของเกาะสมุย เชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสาร ซึ่งผู้โดยสารสามารถเดินเล่น พักผ่อน และเพลิดเพลินกับหลากหลายร้านค้าชั้นนำ ภัตตาคารที่มีชื่อเสียงระดับโลก คาเฟ่ที่บริการอินเตอร์เน็ท 

รางวัลเกียรติยศ

พ.ศ. 2532 รางวัลชมเชย การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสนามบิน จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พ.ศ. 2539 รางวัลชมเชย สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดีเด่น จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พ.ศ. 2541 รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ชมเชยอันดับ 1 จากสมาคมสถาปนิกสยาม

พ.ศ. 2549 Smart Travel Asia 2006 Best Airports Worldwide polls สาขา 1 ใน 10 สนามบินยอดเยี่ยม     

พ.ศ. 2550 Smart Travel Asia 2007 Best Airports Worldwide polls สาขา 1 ใน 10 สนามบินยอดเยี่ยม     

พ.ศ. 2551 Smart Travel Asia 2008 Best Airports Worldwide polls สาขา 1 ใน 10 สนามบินยอดเยี่ยม 

พ.ศ. 2552 รางวัล  “สถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่นของไทย” ประจำปี 2552 (ASA Green Awards) จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์   

พ.ศ. 2552 Smart Travel Asia 2009 Best Airports Worldwide polls สาขา 1 ใน 10 สนามบินยอดเยี่ยม 

พ.ศ. 2553 รางวัลดีเด่นอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารออกแบบตามภูมิอากาศเขตร้อนชื้น (Tropical Building) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

พ.ศ. 2553 Smart Travel Asia 2010 Best Airports Worldwide polls สาขา 1 ใน 10 สนามบินยอดเยี่ยม 

พ.ศ. 2554 รางวัลรองชนะเลิศเลิศอันดับ 1 ประเภท Tropical Building จากการประกวด ASEAN Energy Awards 2011

พ.ศ. 2554 Smart Travel Asia 2011 Best Airports Worldwide polls สาขา 1 ใน 10 สนามบินยอดเยี่ยม

พ.ศ. 2555 Smart Travel Asia 2012 Best Airports Worldwide polls สาขา 1 ใน 10 สนามบินยอดเยี่ยม

พ.ศ. 2556 Smart Travel Asia 2013 Best Airports Worldwide polls สาขา 1 ใน 10 สนามบินยอดเยี่ยม

 

Lounge

Blue Ribbon Club

เกาะสมุย (Domestic)

- เวลาทำการ: 04.30 – 22.30

- ที่ตั้ง: Departure Terminal, between Gate 2 – 3

เกาะสมุย (International)

- เวลาทำการ: 04.30 – 22.30

- ที่ตั้ง: Departure Terminal, Gate 7

Boutique Lounge

เกาะสมุย (Courtesy Corner)

- เวลาทำการ: 04.30 – 22.30

- ที่ตั้ง: Departure Terminal, between Gate 1 - 2

เกาะสมุย (Courtesy Corner)

- เวลาทำการ: 04.30 – 22.30

- ที่ตั้ง: Departure Terminal, Gate 7

เติมเต็มการเดินทางของคุณ

ให้การเดินทางของคุณง่าย และสะดวกกว่าที่เคย ประทับใจไปกับบริการพิเศษตลอดเส้นทาง