ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เสนอบริการที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมี่ยม ในเส้นทางต่อไปนี้

- ย่างกุ้ง

ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมี่ยม

ไป-กลับ เริ่มต้น

13,230

*ให้บริการเฉพาะเที่ยวบิน

PG701, PG702, PG703, PG704,

PG705, PG706, PG707 และ PG708

*ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

- พนมเปญ

ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมี่ยม

ไป-กลับ เริ่มต้น

12,900

*ให้บริการเฉพาะเที่ยวบิน

PG931, PG932, PG933,

PG934, PG935 และ PG936

*ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

- เวียงจันทน์

ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมี่ยม

ไป-กลับ เริ่มต้น

11,000

*ให้บริการเฉพาะเที่ยวบิน

PG943, PG944, PG949 และ PG940

*ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

- กัวลาลัมเปอร์

ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมี่ยม

ไป-กลับ เริ่มต้น

17,950

*ให้บริการเฉพาะเที่ยวบิน

PG951 และ PG952

*ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

- สิงคโปร์

ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมี่ยม

ไป-กลับ เริ่มต้น

23,000

*ให้บริการเฉพาะเที่ยวบิน

PG963 และ PG964

*ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ Call Center 1771 หรือ โทร 02-270-6699 หรือ email reservation@bangkokair.com


ให้บริการด้วยเครื่องบินแบบ Airbus 319 ซึ่งประกอบด้วยที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมี่ยม จำนวน 12 ที่นั่ง และแบบชั้นประหยัด จำนวน 120 ที่นั่ง ที่นั่งแบบชั้นประหยัดพรีเมี่ยมมีขนาดกว้างกว่าที่นั่งชั้นประหยัด โดยมีขนาด 19.83 นิ้ว และมีพื้นที่ด้านข้างเพิ่มขึ้น มีโต๊ะอเนกประสงค์คั่นระหว่างที่นั่ง และมีระยะห่างระหว่างแถวที่นั่ง 31 นิ้ว


นอกจากนี้ผู้โดยสารจะได้รับการบริการอาหารเมนูคัดสรรพิเศษ พร้อมรับเอกสิทธิอีกมากมาย อาทิ การเช็คอินด้วยความสะดวกรวดเร็ว ณ เช็คอินเคาน์เตอร์ บลูริบบอนคลาส/ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม พร้อมน้ำหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม, บริการห้องรับรองธุรกิจ, สิทธิในการขึ้นเครื่องก่อน, สิทธิในการรับกระเป๋าก่อน และยังได้รับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 1.2 เท่า


การสำรองที่นั่งแบบชั้นประหยัดพรีเมี่ยมผ่านระบบออนไลน์ กรุณาเลือกบัตรโดยสารแบบ "ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม" 

Message
ปิด