เอกสารรับรองทางการแพทย์ / ผู้ป่วย

ผู้ที่เข้าข่ายเป็นโรคติดต่อหรือมีอาการที่จะส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้โดยสารท่านอื่น ๆ ในเที่ยวบิน กรุณาติดต่อศูนย์สำรองที่นั่งหรือ Call Center อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง เพื่อกรอกเอกสาร MEDIF และรอการอนุมัติการเดินทางจากแพทย์ของบริษัท ได้แก่

  • ผู้ที่มีอาการป่วยและไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบิน โดยไม่มีแพทย์หรือพยาบาล หรือ ครอบครัว คอยดูแล ช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการโรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดในสมอง, ภาวะหลอดเลือดอุดตัน หรือผู้ป่วยที่เพิ่งเข้ารับการผ่าตัด
  • ผู้ที่มีอาการป่วย และต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือเป็นพิเศษจากทีมแพทย์ระหว่างการเดินทางบนเครื่องบิน พร้อมอุปกรณ์พิเศษ เช่น ออกซิเจน การฉีดยาเข้าเส้นเลือด เป็นต้น

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบเอกสารรับรองทางการแพทย์ ที่เคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรโดยสาร ณ วันเดินทาง

ประเภทของการผ่าตัด วัน / เวลาหลังการผ่าตัด ใบรับรองแพทย์ระบุ
Fit To Fly
หมายเหตุ
การผ่าตัดหัวใจ ≤ 14 วัน สำหรับเคสที่มีความซับซ้อน ขอให้แสดงใบรับรองแพทย์ของอาการล่าสุด
การผ่าตัดทรวงอก ≤ 14 วัน ถ้าไม่มีอากาศเหลืออยู่ในช่องอก
การผ่าตัดสมอง ≤ 14 วัน ถ้าในช่องกะโหลกไม่ มีอากาศเหลืออยู่
การผ่าตัดช่องท้อง ≤ 10 วัน สำหรับเคสที่ไม่มีความซับซ้อน
การผ่าตัดทั่วไป ≤ 7 วัน -
การผ่าคลอด ≤ 4 วัน -
การผ่าตัดผ่านกล้อง
(การผ่าตัดช่องท้องโดยการส่องกล้อง)
เช่น: การผ่าตัดถุงน้ำดีโดยการส่องกล้อง,การผ่าตัดไส้ติ่ง และการผ่าตัดท่อนำไข่
≤ 5 วัน สำหรับเคสที่ไม่มีความซับซ้อน
ศัลยกรรมตกแต่ง / ศัลยกรรมความงาม
เช่น ศัลยกรรมจมูก, ศัลยกรรมตา, การเสริมหน้าอก
≤ 24 ชั่วโมง -
การส่องกล้องเพื่อการวินิจฉัย ≤ 24 ชั่วโมง ถ้าไม่มีอากาศเหลืออยู่ในช่องท้อง

หมายเหตุ : วิธีนับวัน : วันแรกหลังจากการผ่าตัดนับเป็น วันที่หนึ่ง. ผู้โดยสารสามารถเดินทางทางอากาศ โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุ “fit to fly” หาก วัน/เวลาหลังการผ่าตัด เกินกว่าที่ระบุไว้ในตาราง

ณ วันเดินทาง สายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ในการให้ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน และ/หรือ นักบิน ในการปฏิเสธรับผู้โดยสารที่มีสุขภาพไม่เหมาะที่จะเดินทางทางอากาศ แม้ว่าจะมีใบรับรองแพทย์

Message
ปิด