ผู้โดยสารที่เดินทางต่อไปยังสายการบินพันธมิตร

ข้อมูลในส่วนนี้ กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1771 หรือเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน
บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

Message
ปิด