ค้นหาด้วยรหัสสำรองที่นั่ง

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

ค้นหาด้วยเที่ยวบิน
ค้นหาด้วย E-Ticket

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

ค้นหาด้วยโปรแกรมสะสมคะแนน

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

เว็บเชคอิน

ประหยัดเวลาและง่ายดาย

เว็บเช็คอิน คือการให้บริการที่สะดวกสบายจาก bangkokair.com ที่ทำให้คุณตรวจบัตรโดยสาร เลือกที่นั่งและพิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่องได้จากที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณ โดยการใช้ เว็บเช็คอิน คุณจึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเข้าคิวที่สนามบิน
 
คุณสามารถตรวจบัตรโดยสารออนไลน์ได้ก่อนเป็นเวลา 24 ถึง 1 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และพิมพ์บัตรเลขที่นั่งของคุณ ก่อนที่จะไปสนามบินด้วยบริการ เว็บเช็คอิน ของบางกอกแอร์เวย์ส
 

หมายเหตุสำคัญ สำหรับผู้โดยสารที่ทำการตรวจบัตรโดยสารออนไลน์ในเส้นทางต่างประเทศ จำเป็นต้องแสดงตัวที่เคาท์เตอร์เช็คอินก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 90 นาทีก่อนเวลาเดินทางเพื่อรับบัตรโดยสารและตรวจเอกสารการเดินทางที่จำเป็นต่อการตรวจคนเข้าเมือง

 

ผู้โดยสารที่สามารถใช้บริการเว็ปเช็คอิน

ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารแบบยืนยันเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น :
  • ผู้โดยสารที่มี/ร้องขออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
  • ผู้โดยสารเด็กเดินทางคนเดียว อายุ 6-12 ปี โดยมีในการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารคนเดียว
  • ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะมากกว่า 9 คนในการสำรองที่นั่งบัตรโดยสาร
  • ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารประเภทที่ต้องมีการจ่ายค่าส่วนต่างเพิ่มเติม

สัมภาระ

ขั้นตอนหลังจากทำเว็บเช็คอิน

*ผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนเที่ยวบินหลังจากได้ทำการตรวจบัตรโดยสารผ่านเว็ปเช็คอิน / โมบายเช็คอิน เรียบร้อยแล้วนั้นกรุณาติดต่อ 1771 หรือ พนักงานที่เช็คอินเคาเตอร์สนามบิน
*ผู้โดยสารแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางตัวจริง ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการให้กับพนักงานที่ประตูทางออก
*ประตูทางออกขึ้นเครื่องจะปิดรับขึ้นเครื่อง 15 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก กรณ๊ผู้โดยสารมาแสดงตนหลังเวลาปิดรับขึ้นเครื่อง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี

Message
ปิด