จักรยาน

จักรยาน

ATR :

  • รับ 1 คัน ต่อ 1 เที่ยวบิน
  • จักรยานต้องพับได้ และต้องปล่อยลมยางที่ล้อออก
  • จักรยานต้องจัดเก็บอย่างเหมาะสม
  • จักรยานพับแล้ว ต้องมีขนาดไม่เกิน 50 x 100 x 50 ชม. (กว้าง x ยาว x สูง)

Airbus :

  • รับ 15 คัน ต่อ 1 เที่ยวบิน (1 คน ต่อ 1 คัน)
  • จักรยานต้องพับได้ และต้องปล่อยลมยางที่ล้อออก
  • จักรยานต้องจัดเก็บอย่างเหมาะสม
  • จักรยานพับแล้ว ต้องมีขนาดไม่เกิน 145 x 160 x 110 ชม. ( กว้าง x ยาว x สูง)
Message
ปิด