ติดต่อเรา / ที่อยู่

สุโขทัย

สำนักงานประจำสนามบิน
     สำนักงานขายสนามบินสุโขทัย จะปิดทำการชั่วคราวเพื่อการปรับปรุงระหว่างวัน ที่ 23 กันยายน - 25 ตุลาคม 2559 สำหรับในช่วงที่ปิดปรับปรุงนั้น ทางสำนักงานขายได้เปิดให้บริการชั่วคราวที่อาคารสำนักงาน บริเวณห้องรับรอง VIP อาคารผู้โดยสารขาออกสนามบินสุโขทัย

Message
ปิด