จาก
ถึง
วันที่ออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ผู้โดยสาร
รหัสโปรโมชัน

ONLINE EXCLUSIVE FOR GOLF LOVER

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจกับรหัสส่วนลด 500 บาท ซึ่งท่านสามารถดูเงื่อนไขและข้อกำหนด รวมถึงสำรองที่นั่งโดยใช้รหัสส่วนลดที่ท่านได้รับ บนหน้าเว็บเพจนี้

วิธีใช้รหัสส่วนลด (Discount code)

นำรหัสส่วนลดที่ระบุในคูปองมาใช้สำรองที่นั่งผ่านหน้าเว็บ www.bangkokair.com/golflover โดยกรอกรหัสส่วนลดในช่อง “รหัสส่วนลดพิเศษ” (Promotion code) และระบบจะแสดงราคาส่วนลดพิเศษให้เมื่อเลือกเที่ยวบินจากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนและผู้โดยสารต้องชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ การสำรองที่นั่งจึงจะสมบูรณ์

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. รหัสส่วนลด 500 บาท สามารถใช้สำรองที่นั่งโดยสารเครื่องบินไปกลับ ในเส้นทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศที่เริ่มต้นเดินทางจากประเทศ ไทย และทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
 2. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้สำรองที่นั่งผ่านทาง www.bangkokair.com/golflover
  • ระยะเวลาสำรองที่นั่ง : 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 มิถุนายน 2561
  • ระยะเวลาเดินทาง : 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 มิถุนายน 2561
 3. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้ง และสำหรับผู้โดยสาร 1 ท่าน
 4. รหัสส่วนลดนี้ใช้สำหรับการสำรองที่นั่งในราคามาตรฐานบนเว็บไซต์ (Web promotion โปรโมชั่น, Web Saver ประหยัด และ Web Freedom ฟรีดอม) และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและ/หรือราคาพิเศษอื่นๆ ได้
 5. ใช้เป็นส่วนลดได้เฉพาะค่าโดยสารเครื่องบิน (Fare) และไม่สามารถใช้กับค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้
 6. รหัสส่วนลดสามารถใช้จองได้ทุกวัน ไม่เว้นช่วงวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
 7. ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงิน สด ทอน คืนส่วนต่าง หรืออื่นๆ ได้
 8. เงื่อนไขบัตรโดยสารเป็นไปตามกฎค่าโดยสาร (Fare Rules) ซึ่งแตกต่างกันตามระดับชั้นโดยสาร (Booking class) ของการจอง
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. การสะสมคะแนนจากการเดินทางเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนน ฟลายเออร์โบนัส

เติมเต็มการเดินทางของคุณ

ให้การเดินทางของคุณง่าย และสะดวกกว่าที่เคย ประทับใจไปกับบริการพิเศษตลอดเส้นทาง

แอพพลิเคชันสำหรับมือถือ

ดาวน์โหลด Bangkok Airways แอพพลิเคชัน ได้ที่นี่
Mobile App