จองตั๋วเครื่องบิน ราคาที่ดีที่สุด
Route Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total
Malé (Maldives) - Bangkok 339 188 527
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 21 วัน
สมาชิก FlyerBonus รับคะแนนสะสม 750 คะแนน
Beginning 1 Nov 2017, booking classes R and P do not qualify for point accrual (For more information, please visit flyerbonus.com)
การเปลี่ยนแปลง Flight Change - Permitted within validity with a change fee USD20 (and plus no show fee if applicable) per changed sector/per changed fare component. The new itinerary fare must be equal or higher. In case the new fare is higher, collect the differential fare The original non refundable amount remains non refundable *** INF no fee applied ***
Reroute - Permitted with a charge of differential fare plus fee USD80 (and plus no show fee if applicable) per exchanged transaction , exchange to new ticket. The original non refundable amount remains non refundable. If a lower fare is available, the difference in fares will not be refunded to the passenger. ***INF no fee applied***
Misspelling Name : Must be the same person and apply the same fee as refund. For promotional fares and nonrefundable fares, apply refund fee of refundable fare in the same sector.
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable Refund of unused taxes (Exempt Fuel/Insurance Surcharge).
Permitted with administration fee USD30 per ticket *Infant no refund administration fee applied*.
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age 2-11 years pay 75% of adult fare.
Infant aged under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fare excludes airport tax.
หมายเหตุ Limited seats per flight and may not be available on all flight.
Valid on Bangkok Airways operated flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route One Way (USD) Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total Fare Taxes
& Surcharges
Total
Phu Quoc - Bangkok 65 52 117 110 106 206
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 1 เดือน
สมาชิก FlyerBonus รับคะแนนสะสม 500 คะแนน
Beginning 1 Nov 2017, booking classes R and P do not qualify for point accrual (For more information, please visit flyerbonus.com)
การเปลี่ยนแปลง Flight Change - Permitted within validity with a change fee USD15 (and plus no show fee if applicable) per changed sector/per changed fare component. The new itinerary fare must be equal or higher. In case the new fare is higher, collect the differential fare The original non refundable amount remains non refundable *** INF no fee applied ***
Reroute - Permitted with a charge of differential fare plus fee USD75 (and plus no show fee if applicable) per exchanged transaction , exchange to new ticket. The original non refundable amount remains non refundable. If a lower fare is available, the difference in fares will not be refunded to the passenger. ***INF no fee applied***
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable.
Refund of unused taxes (Exempt Fuel/Insurance Surcharge) permitted with administration fee USD60 per ticket.
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age 2-11 years pay same as adult fare.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fares are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharges.
หมายเหตุ Limited seats per flight and may not be available on all flight.
Valid on Bangkok Airways operated flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route Round Trip (INR)
Fare Taxes
& Surcharges
Total
Mumbai - Bangkok 6,400 13,409 19,809 *,**

* Travel from fare origin is permitted on WED/FRI/SUN.
** Surcharge of INR500 per ticket shall be applied when departure from fare origin on FRI/SAT

ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 1 เดือน
สมาชิก FlyerBonus รับคะแนนสะสม 1,500 คะแนน
Beginning 1 Nov 2017, booking classes R and P do not qualify for point accrual (For more information, please visit flyerbonus.com)
การเปลี่ยนแปลง Before departure - flight change is permitted with fee of INR 1,000 when inform less than 24 hrs before original flight departure.
After Departure - flight change is permitted with fee INR 1,000 and noshow fee INR1,000.
Misspelling Name - Must be the same person and apply same fee as refund. For promotional fares and nonrefundable fares, apply refund fee of refundable fare in the same sector
Route Change - permitted with fee of INR 3,000 except Seaman INR500 The original non refundable amount remains non refundable
No-Show Any change of reservation made after the original flight departure are considered no-show and no-show fee of INR1000 will be applied.
การขอคืนเงิน Before departure - Refund will be the full amount of the fare paid, less refund administration fee INR 1,500.
After Departure or Noshow - Non refundable Refund of unused taxes permitted with administration fee INR 4,600 and Seaman INR4,100 per direction.
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age between 2 - 11 years pay 75% of adult fare
Infant age less than 2 years pay 10% of adult fare (without seat)
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Valid on Bangkok Airways operated flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route One Way (USD) Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total Fare Taxes
& Surcharges
Total
Vientiane - Bangkok 40 47 87 65 101 166
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 21 วัน
สมาชิก FlyerBonus Beginning 1 Nov 2017, booking classes R and P do not qualify for point accrual (For more information, please visit flyerbonus.com)
การเปลี่ยนแปลง Flight Change - Permitted within validity with a change fee USD30 (and plus no show fee if applicable) per changed sector/per changed fare component. The new itinerary fare must be equal or higher. In case the new fare is higher, collect the differential fare The original non refundable amount remains non refundable *** INF no fee applied ***
Reroute - Permitted with a charge of differential fare plus fee USD90 (and plus no show fee if applicable)per exchanged transaction , exchange to new ticket. The original non refundable amount remains non refundable. If a lower fare is available, the difference in fares will not be refunded to the passenger. ***INF no fee applied***
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable Refund of unused taxes (Exempt Fuel/Insurance Surcharge) permitted with administration fee USD60 per ticket
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age between 2 - 11 years pay same as adult fare.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Upgrade - Permitted at higher available booking classes with a charge of differential fare.
Valid on PG flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route One Way (USD) Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total Fare Taxes
& Surcharges
Total
Luang Prabang - Bangkok 65 47 112 110 101 211
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 21 วัน
สมาชิก FlyerBonus Beginning 1 Nov 2017, booking classes R and P do not qualify for point accrual (For more information, please visit flyerbonus.com)
การเปลี่ยนแปลง Flight Change - Permitted within validity with a change fee USD30 (and plus no show fee if applicable) per changed sector/per changed fare component. The new itinerary fare must be equal or higher. In case the new fare is higher, collect the differential fare The original non refundable amount remains non refundable *** INF no fee applied ***
Reroute - Permitted with a charge of differential fare plus fee USD90 (and plus no show fee if applicable)per exchanged transaction , exchange to new ticket. The original non refundable amount remains non refundable. If a lower fare is available, the difference in fares will not be refunded to the passenger. ***INF no fee applied***
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable Refund of unused taxes (Exempt Fuel/Insurance Surcharge) permitted with administration fee USD60 per ticket
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age between 2 - 11 years pay same as adult fare.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Upgrade - Permitted at higher available booking classes with a charge of differential fare.
Valid on PG flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total
Phnom Penh - Bangkok 75 110 185
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 1 เดือน
สมาชิก FlyerBonus รับคะแนนสะสม 1,000 คะแนน
เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร R และ P ไม่สามารถสะสมคะแนนได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ flyerbonus.com)
การเปลี่ยนแปลง Flight Change - Permitted within validity with a change fee USD15(and plus no show fee if applicable) per changed sector/per changed fare component. The new itinerary fare must be equal or higher. In case the new fare is higher, collect the differential fare The original non refundable amount remains non refundable *** INF no fee applied ***
Reroute - Permitted with a charge of differential fare plus fee USD75 (and plus no show fee if applicable)per exchanged transaction , exchange to new ticket. The original non refundable amount remains non refundable. If a lower fare is available, the difference in fares will not be refunded to the passenger. ***INF no fee applied***
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable Refund of unused taxes (Exempt Fuel/Insurance Surcharge).
Permitted with administration fee USD30 per ticket *Infant no refund administration fee applied*.
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age between 2 - 11 years no discount apply same as adult fee.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Upgrade - Permitted at higher available booking classes with a charge of differential fare The original non refundable amount remains non refundable.
Valid on PG flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route One Way (USD) Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total Fare Taxes
& Surcharges
Total
Siem Reap - Bangkok 42 57 99 72 110 182
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 1 เดือน
สมาชิก FlyerBonus รับคะแนนสะสม 500 คะแนน
เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร R และ P ไม่สามารถสะสมคะแนนได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ flyerbonus.com)
การเปลี่ยนแปลง Flight Change - Permitted within validity with a change fee USD15(and plus no show fee if applicable) per changed sector/per changed fare component. The new itinerary fare must be equal or higher. In case the new fare is higher, collect the differential fare The original non refundable amount remains non refundable *** INF no fee applied ***
Reroute - Permitted with a charge of differential fare plus fee USD75 (and plus no show fee if applicable)per exchanged transaction , exchange to new ticket. The original non refundable amount remains non refundable. If a lower fare is available, the difference in fares will not be refunded to the passenger. ***INF no fee applied***
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable Refund of unused taxes (Exempt Fuel/Insurance Surcharge).
Permitted with administration fee USD30 per ticket *Infant no refund administration fee applied*.
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age between 2 - 11 years no discount apply same as adult fee.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Upgrade - Permitted at higher available booking classes with a charge of differential fare The original non refundable amount remains non refundable.
Valid on PG flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route One Way (USD) Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total Fare Taxes
& Surcharges
Total
Yangon - Bangkok 50 55 105 70 112 182
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 21 วัน
สมาชิก FlyerBonus รับคะแนนสะสม 500 คะแนน
Beginning 1 Nov 2017, booking classes R and P do not qualify for point accrual (For more information, please visit flyerbonus.com)
การเปลี่ยนแปลง Flight Change - Permitted within validity with a change fee USD30 (and plus no show fee if applicable) per changed sector/per changed fare component. The new itinerary fare must be equal or higher. In case the new fare is higher, collect the differential fare The original non refundable amount remains non refundable *** INF no fee applied ***
Reroute - Permitted with a charge of differential fare plus fee USD90 (and plus no show fee if applicable) per exchanged transaction , exchange to new ticket. The original non refundable amount remains non refundable. If a lower fare is available, the difference in fares will not be refunded to the passenger. ***INF no fee applied***
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable. Except Embassy denied visa application (Refund administration fee USD60).
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age between 2 - 11 years and infant with seat pay same as adult fee.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Valid on PG flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route One Way (USD) Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total Fare Taxes
& Surcharges
Total
Mandalay - Bangkok 50 55 105 80 112 192
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 21 วัน
สมาชิก FlyerBonus รับคะแนนสะสม 500 คะแนน
Beginning 1 Nov 2017, booking classes R and P do not qualify for point accrual (For more information, please visit flyerbonus.com)
การเปลี่ยนแปลง Flight Change - Permitted within validity with a change fee USD30 (and plus no show fee if applicable) per changed sector/per changed fare component. The new itinerary fare must be equal or higher. In case the new fare is higher, collect the differential fare The original non refundable amount remains non refundable *** INF no fee applied ***
Reroute - Permitted with a charge of differential fare plus fee USD90 (and plus no show fee if applicable) per exchanged transaction , exchange to new ticket. The original non refundable amount remains non refundable. If a lower fare is available, the difference in fares will not be refunded to the passenger. ***INF no fee applied***
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable. Except Embassy denied visa application (Refund administration fee USD60).
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age between 2 - 11 years and infant with seat pay same as adult fee.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Valid on PG flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route One Way (USD) Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total Fare Taxes
& Surcharges
Total
Nay Pyi Taw - Bangkok 139 55 194 190 112 302
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
สมาชิก FlyerBonus รับคะแนนสะสม 750 คะแนน
Beginning 1 Nov 2017, booking classes R and P do not qualify for point accrual (For more information, please visit flyerbonus.com)
การเปลี่ยนแปลง Flight Change - Permitted within validity with a change fee USD30 (and plus no show fee if applicable) per changed sector/per changed fare component. The new itinerary fare must be equal or higher. In case the new fare is higher, collect the differential fare The original non refundable amount remains non refundable *** INF no fee applied ***
Reroute - Permitted with a charge of differential fare plus fee USD90 (and plus no show fee if applicable) per exchanged transaction , exchange to new ticket. The original non refundable amount remains non refundable. If a lower fare is available, the difference in fares will not be refunded to the passenger. ***INF no fee applied***
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Before departure : Refund will be the full amount of the fare paid, less refund fee USD60 per pricing unit.
Except Seaman, Refund will be the full amount of the fare paid, less refund fee USD10 per pricing unit.
**Refund fee waived in case of visa application denied**
After departure : Non refundable.
Unused taxes (Exempt Fuel/ Insurance Surcharge) can be refunded without fee.
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age 2-11 years pay 75% of adult fare.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Valid on PG flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route One Way (USD) Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total Fare Taxes
& Surcharges
Total
Danang - Bangkok 55 54 109 90 108 198
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 1 เดือน
สมาชิก FlyerBonus รับคะแนนสะสม 500 คะแนน
Beginning 1 Nov 2017, booking classes R and P do not qualify for point accrual (For more information, please visit flyerbonus.com)
การเปลี่ยนแปลง Flight Change - Permitted within validity with a change fee USD15 (and plus no show fee if applicable) per changed sector/per changed fare component. The new itinerary fare must be equal or higher. In case the new fare is higher, collect the differential fare The original non refundable amount remains non refundable *** INF no fee applied ***
Reroute - Permitted with a charge of differential fare plus fee USD75 (and plus no show fee if applicable) per exchanged transaction , exchange to new ticket. The original non refundable amount remains non refundable. If a lower fare is available, the difference in fares will not be refunded to the passenger. ***INF no fee applied***
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable.
Refund of unused taxes (Exempt Fuel/Insurance Surcharge) permitted with administration fee USD60 per ticket.
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age 2-11 years pay same as adult fare.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fares are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharges.
หมายเหตุ Limited seats per flight and may not be available on all flight.
Valid on Bangkok Airways operated flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total
Yangon - Chiang Mai 110 112 222
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 21 วัน
สมาชิก FlyerBonus รับคะแนนสะสม 500 คะแนน
Beginning 1 Nov 2017, booking classes R and P do not qualify for point accrual (For more information, please visit flyerbonus.com)
การเปลี่ยนแปลง Flight change - Permitted within validity with a change fee USD30 per changed fare component.
The new itinerary fare must be equal or higher. In case the new fare is higher, collect the differential fare.
Reroute - Permitted with a charge of differential fare plus fee USD90 per exchanged transaction, exchange to new ticket.
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable. Except Embassy denied visa application (Refund administation fee USD60).
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age 2-11 years pay same as adult fare.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fares are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharges.
หมายเหตุ Limited seats per flight and may not be available on all flight.
Valid on Bangkok Airways operated flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
เส้นทาง ต่อเที่ยว (รวมทุกอย่างแล้ว)
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 1,350 บาท*
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ 1,350 บาท*

*จองล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทาง

ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร ชั้นประหยัด
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
สมาชิก FlyerBonus ราคานิ้ ไม่สามารถสะสมคะแนนได้
เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร R และ P ไม่สามารถสะสมคะแนนได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ flyerbonus.com)
การเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 800 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,800 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
No-Show การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร และจะมีค่าธรรมเนียม 500 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด และ 1,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
การขอคืนเงิน กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินภาษีสนามบิน 100 บาท
ส่วนลดสำหรับเด็ก เด็กอายุ 2-11 ปี ชำระค่าโดยสารเท่ากับราคาผู้ใหญ่
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 25% ของราคาผู้ใหญ่ (นั่งตัก)
ภาษีต่างๆ ราคานี้รวมภาษีสนามบินแล้ว
หมายเหตุ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
ราคาดีที่สุดจากราคาโปรโมชั่นทั่วไป ราคาในเส้นทางไป-กลับ อาจต่ำกว่าราคาเที่ยวเดียวในบางระดับชั้นราคา
Route Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total
Mandalay - Chiang Mai 110 112 222
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 21 วัน
สมาชิก FlyerBonus รับคะแนนสะสม 500 คะแนน
Beginning 1 Nov 2017, booking classes R and P do not qualify for point accrual (For more information, please visit flyerbonus.com)
การเปลี่ยนแปลง Flight Change - Permitted within validity with a change fee USD30 (and plus no show fee if applicable) per changed sector/per changed fare component. The new itinerary fare must be equal or higher. In case the new fare is higher, collect the differential fare The original non refundable amount remains non refundable *** INF no fee applied ***
Reroute - Permitted with a charge of differential fare plus fee USD90 (and plus no show fee if applicable) per exchanged transaction , exchange to new ticket. The original non refundable amount remains non refundable. If a lower fare is available, the difference in fares will not be refunded to the passenger. ***INF no fee applied***
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable. Except Embassy denied visa application (Refund administration fee USD60).
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age between 2 - 11 years and infant with seat pay same as adult fee.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Valid on PG flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route One Way (USD) Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total Fare Taxes
& Surcharges
Total
Hanoi - Chiang Mai 70 59 129 115 113 228
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2561
สมาชิก FlyerBonus รับคะแนนสะสม 500 คะแนน
Beginning 1 Nov 2017, booking classes R and P do not qualify for point accrual (For more information, please visit flyerbonus.com)
การเปลี่ยนแปลง Flight Change - Permitted within validity with a change fee USD15 (and plus no show fee if applicable) per changed sector/per changed fare component. The new itinerary fare must be equal or higher. In case the new fare is higher, collect the differential fare The original non refundable amount remains non refundable *** INF no fee applied ***
Reroute - Permitted with a charge of differential fare plus fee USD75 (and plus no show fee if applicable) per exchanged transaction , exchange to new ticket. The original non refundable amount remains non refundable. If a lower fare is available, the difference in fares will not be refunded to the passenger. ***INF no fee applied***
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable.
Refund of unused taxes (Exempt Fuel/Insurance Surcharge) permitted with administration fee USD60 per ticket.
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age 2-11 years pay same as adult fare.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fares are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharges.
หมายเหตุ Limited seats per flight and may not be available on all flight.
Valid on Bangkok Airways operated flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
เส้นทาง ต่อเที่ยว (รวมทุกอย่างแล้ว)
กรุงเทพฯ - เชียงราย 1,400 บาท*
เชียงราย - กรุงเทพฯ 1,400 บาท*

*จองล่วงหน้า 7 วัน ก่อนเดินทาง

ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร ชั้นประหยัด
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
สมาชิก FlyerBonus ราคานิ้ ไม่สามารถสะสมคะแนนได้
เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร R และ P ไม่สามารถสะสมคะแนนได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ flyerbonus.com)
การเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 800 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,800 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
No-Show การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร และจะมีค่าธรรมเนียม 500 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด และ 1,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
การขอคืนเงิน กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินภาษีสนามบิน 100 บาท
ส่วนลดสำหรับเด็ก เด็กอายุ 2-11 ปี ชำระค่าโดยสารเท่ากับราคาผู้ใหญ่
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 25% ของราคาผู้ใหญ่ (นั่งตัก)
ภาษีต่างๆ ราคานี้รวมภาษีสนามบินแล้ว
หมายเหตุ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
ราคาดีที่สุดจากราคาโปรโมชั่นทั่วไป ราคาในเส้นทางไป-กลับ อาจต่ำกว่าราคาเที่ยวเดียวในบางระดับชั้นราคา
เส้นทาง เที่ยวเดียว (บาท) ไป-กลับ (บาท)
ราคา ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม
รวม ราคา ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม
รวม
กรุงเทพฯ - ดานัง 1,490 1,695 3,185 2,490 3,385 5,875

* เส้นทางต่างประเทศ ค่าภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกบัตรโดยสาร

ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร ชั้นประหยัด
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 14 วัน
สมาชิก FlyerBonus รับคะแนนสะสม 500 คะแนน
เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร R และ P ไม่สามารถสะสมคะแนนได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ flyerbonus.com)
การเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาทต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
No-Show การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร และจะมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด และ 2,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
การขอคืนเงิน กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินภาษีสนามบิน 1,000 บาท
ส่วนลดสำหรับเด็ก เด็กอายุ 2-11 ปี ชำระค่าโดยสารเท่ากับราคาผู้ใหญ่
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 25% ของราคาผู้ใหญ่ (นั่งตัก)
หมายเหตุ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
ราคาดีที่สุดจากราคาโปรโมชั่นทั่วไป ราคาในเส้นทางไป-กลับ อาจต่ำกว่าราคาเที่ยวเดียวในบางระดับชั้นราคา
Route Round Trip
Currency : INR
Mumbai-Bangkok-Danang 15,880
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
สมาชิก FlyerBonus Beginning 1 Nov 2017, booking classes R and P do not qualify for point accrual (For more information, please visit flyerbonus.com)
การเปลี่ยนแปลง Before departure - flight change is permitted with fee of INR 1,000 when inform less than 24 hrs before original flight departure.
After Departure - flight change is permitted with fee INR 1,000 and noshow fee INR1,000.
Misspelling Name - Must be the same person and apply same fee as refund. For promotional fares and nonrefundable fares, apply refund fee of refundable fare in the same sector
Route Change - permitted with fee of INR 3,000 except Seaman INR500 The original non refundable amount remains non refundable
No-Show Change or cancel of reservation made on or less than 6 hours before the original flight departure is considered as no-show and no-show fee of 600 HKD will be applied.
การขอคืนเงิน Any Cancellation of reservation must be made 24 hrs before the original flight departure only.
Before departure - Refund will be the full amount of the fare paid, less refund administration fee INR 1,500
After Departure or Noshow - Non refundable Refund of unused taxes permitted with administration fee INR 4,600 and Seaman INR4,100 per direction.
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age between 2 - 11 years pay 75% of adult fare
Infant age less than 2 years pay 10% of adult fare (without seat)
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Upgrade - Permitted at higher available booking classes with a charge of differential fare.
Valid on PG flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.