จองตั๋วเครื่องบิน ราคาที่ดีที่สุด
Route Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total
Malé (Maldives) - Bangkok 260 190 450
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 3 เดือน
สมาชิก FlyerBonus Get 25 points accrual per one way flight.
การเปลี่ยนแปลง Flight change : Before departure - Permitted within validity with change fee USD20 per changed sector / changed fare component. The new itinerary fare can be equal or higher. In case the new fare is higher, collect the differential fare and exchange to new ticket.
Reroute is Permitted with a charge of differential fare plus fee USD80 per exchanged transaction, exchange to new ticket. The original non refundable amount remains non refundable. If a lower fare is available, the difference in fares will not be refunded to the passenger.
Misspelling Name : Must be the same person and apply the same fee as refund. For promotional fares and nonrefundable fares, apply refund fee of refundable fare in the same sector.
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable Refund of unused taxes (Exempt Fuel/Insurance Surcharge).
Permitted with administration fee USD30 per ticket *Infant no refund administration fee applied*.
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age 2-11 years pay 75% of adult fare.
Infant aged under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fare excludes airport tax.
หมายเหตุ Limited seats per flight and may not be available on all flight.
Valid on Bangkok Airways operated flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route One Way (USD) Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total Fare Taxes
& Surcharges
Total
Phu Quoc - Bangkok 37 52 89 62 105 167
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 1 เดือน
สมาชิก FlyerBonus Get 10 points accrual per one way flight.
การเปลี่ยนแปลง Flight change is permitted with fee USD15 per sector per transaction plus fare differential.
Reroute is permitted with fee USD75 per sector per transaction plus fare differential.
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable.
Refund of unused taxes (Exempt Fuel/Insurance Surcharge) permitted with administration fee USD60 per ticket.
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age 2-11 years pay same as adult fare.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fares are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharges.
หมายเหตุ Limited seats per flight and may not be available on all flight.
Valid on Bangkok Airways operated flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route Round Trip (INR)
Fare Taxes
& Surcharges
Total
Mumbai - Bangkok 6,000 13,349 19,349

* Surcharge of INR500 per ticket shall be applied when departure from fare origin on FRI/SAT

ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 1 เดือน
สมาชิก FlyerBonus Get 15 points accrual per one way flight.
การเปลี่ยนแปลง Before departure - flight change is permitted with fee of INR 1,000 when inform less than 24 hrs before original flight departure.
After Departure - flight change is permitted with fee INR 1,000 and noshow fee INR1,000.
Misspelling Name - Must be the same person and apply same fee as refund. For promotional fares and nonrefundable fares, apply refund fee of refundable fare in the same sector
Route Change - permitted with fee of INR 3,000 except Seaman INR500 The original non refundable amount remains non refundable
No-Show Any change of reservation made after the original flight departure are considered no-show and no-show fee of INR1000 will be applied.
การขอคืนเงิน Before departure - Refund will be the full amount of the fare paid, less refund administration fee INR 1,500.
After Departure or Noshow - Non refundable Refund of unused taxes permitted with administration fee INR 4,600 and Seaman INR4,100 per direction.
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age between 2 - 11 years pay 75% of adult fare
Infant age less than 2 years pay 10% of adult fare (without seat)
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Valid on Bangkok Airways operated flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route One Way (USD) Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total Fare Taxes
& Surcharges
Total
Vientiane - Bangkok 35 47 82 55 100 155
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 21 วัน
สมาชิก FlyerBonus Get 10 points accrual per one way flight.
การเปลี่ยนแปลง Flight change is permitted with fee USD30 per sector per transaction plus fare differential.
Reroute - is permitted with fee USD 90 per sector per transaction plus fare differential.
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable Refund of unused taxes (Exempt Fuel/Insurance Surcharge) permitted with administration fee USD60 per ticket
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age between 2 - 11 years pay same as adult fare.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Upgrade - Permitted at higher available booking classes with a charge of differential fare.
Valid on PG flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route One Way (USD) Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total Fare Taxes
& Surcharges
Total
Luang Prabang - Bangkok 60 47 107 100 100 200
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 21 วัน
สมาชิก FlyerBonus Get 10 points accrual per one way flight.
การเปลี่ยนแปลง Flight change is permitted with fee USD30 per sector per transaction plus fare differential.
Reroute - is permitted with fee USD 90 per sector per transaction plus fare differential.
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable Refund of unused taxes (Exempt Fuel/Insurance Surcharge) permitted with administration fee USD60 per ticket
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age between 2 - 11 years pay same as adult fare.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Upgrade - Permitted at higher available booking classes with a charge of differential fare.
Valid on PG flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total
Phnom Penh - Bangkok 65 109 174
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 1 เดือน
สมาชิก FlyerBonus Get 10 points accrual per one way flight.
การเปลี่ยนแปลง Flight change is permitted with fee USD30 per sector per transaction plus fare differential.
Reroute - Not permitted.
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable Refund of unused taxes (Exempt Fuel/Insurance Surcharge).
Permitted with administration fee USD30 per ticket *Infant no refund administration fee applied*.
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age between 2 - 11 years no discount apply same as adult fee.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Upgrade - Permitted at higher available booking classes with a charge of differential fare The original non refundable amount remains non refundable.
Valid on PG flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route One Way (USD) Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total Fare Taxes
& Surcharges
Total
Siem Reap - Bangkok 37 57 94 62 109 171
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 1 เดือน
สมาชิก FlyerBonus Get 10 points accrual per one way flight.
การเปลี่ยนแปลง Flight change is permitted with fee USD30 per sector per transaction plus fare differential.
Reroute - Not permitted.
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable Refund of unused taxes (Exempt Fuel/Insurance Surcharge).
Permitted with administration fee USD30 per ticket *Infant no refund administration fee applied*.
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age between 2 - 11 years no discount apply same as adult fee.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Upgrade - Permitted at higher available booking classes with a charge of differential fare The original non refundable amount remains non refundable.
Valid on PG flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route One Way (USD) Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total Fare Taxes
& Surcharges
Total
Yangon - Bangkok 45 55 100 60 111 171
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 21 วัน
สมาชิก FlyerBonus Get 10 points accrual per one way flight.
การเปลี่ยนแปลง Flight change is permitted with fee USD30 per sector per transaction plus fare differential.
The original non refundable amount remains non refundable.*Infant no change fee applied*
Reroute - Permitted with a charge of differential fare plus fee USD90 per exchanged transaction, exchange to new ticket.
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable. Except Embassy denied visa application (Refund administration fee USD60).
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age between 2 - 11 years and infant with seat pay same as adult fee.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Valid on PG flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route One Way (USD) Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total Fare Taxes
& Surcharges
Total
Mandalay - Bangkok 45 55 100 70 111 181
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 21 วัน
สมาชิก FlyerBonus Get 10 points accrual per one way flight.
การเปลี่ยนแปลง Flight change is permitted with fee USD30 per sector per transaction plus fare differential.
The original non refundable amount remains non refundable.*Infant no change fee applied*
Reroute - Permitted with a charge of differential fare plus fee USD90 per exchanged transaction, exchange to new ticket.
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable. Except Embassy denied visa application (Refund administration fee USD60).
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age between 2 - 11 years and infant with seat pay same as adult fee.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Valid on PG flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route One Way (USD) Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total Fare Taxes
& Surcharges
Total
Nay Pyi Taw - Bangkok 134 55 189 180 111 291
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
สมาชิก FlyerBonus Get 15 points accrual per one way flight.
การเปลี่ยนแปลง Flight change is Permitted within validity without change fee. The new itinerary fare can be equal or higher In case the new fare is higher, collect the differential fare The original non refundable amount remains non refundable
Reroute is permitted with a charge of differential fare plus fee USD60 per exchanged transaction, exchange to new ticket The original non refundable amount remains non refundable.
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Before departure : Refund will be the full amount of the fare paid, less refund fee USD60 per pricing unit.
Except Seaman, Refund will be the full amount of the fare paid, less refund fee USD10 per pricing unit.
**Refund fee waived in case of visa application denied**
After departure : Non refundable.
Unused taxes (Exempt Fuel/ Insurance Surcharge) can be refunded without fee.
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age 2-11 years pay 75% of adult fare.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Valid on PG flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route One Way (USD) Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total Fare Taxes
& Surcharges
Total
Danang - Bangkok 50 54 104 80 107 187
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 1 เดือน
สมาชิก FlyerBonus Get 10 points accrual per one way flight.
การเปลี่ยนแปลง Flight change is permitted with fee USD15 per sector per transaction plus fare differential.
Reroute is permitted with fee USD75 per sector per transaction plus fare differential.
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable.
Refund of unused taxes (Exempt Fuel/Insurance Surcharge) permitted with administration fee USD60 per ticket.
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age 2-11 years pay same as adult fare.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fares are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharges.
หมายเหตุ Limited seats per flight and may not be available on all flight.
Valid on Bangkok Airways operated flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total
Yangon - Chiang Mai 100 111 211
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 21 วัน
สมาชิก FlyerBonus Get 10 points accrual per one way flight.
การเปลี่ยนแปลง Flight change - Permitted within validity with a change fee USD30 per changed fare component.
The new itinerary fare must be equal or higher. In case the new fare is higher, collect the differential fare.
Reroute - Permitted with a charge of differential fare plus fee USD90 per exchanged transaction, exchange to new ticket.
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable. Except Embassy denied visa application (Refund administation fee USD60).
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age 2-11 years pay same as adult fare.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fares are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharges.
หมายเหตุ Limited seats per flight and may not be available on all flight.
Valid on Bangkok Airways operated flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
เส้นทาง ต่อเที่ยว (รวมทุกอย่างแล้ว)
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 1,300 บาท*
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ 1,300 บาท*

*จองล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทาง

ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร ชั้นประหยัด
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
สมาชิก FlyerBonus เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร R และ P ไม่สามารถสะสมคะแนนได้
การเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 800 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,800 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
No-Show การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร และจะมีค่าธรรมเนียม 500 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด และ 1,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
การขอคืนเงิน กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินภาษีสนามบิน 100 บาท
ส่วนลดสำหรับเด็ก เด็กอายุ 2-11 ปี ชำระค่าโดยสารเท่ากับราคาผู้ใหญ่
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 25% ของราคาผู้ใหญ่ (นั่งตัก)
ภาษีต่างๆ ราคานี้รวมภาษีสนามบินแล้ว
หมายเหตุ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
ราคาดีที่สุดจากราคาโปรโมชั่นทั่วไป ราคาในเส้นทางไป-กลับ อาจต่ำกว่าราคาเที่ยวเดียวในบางระดับชั้นราคา
Route Round Trip (USD)
Fare Taxes
& Surcharges
Total
Mandalay - Chiang Mai 100 111 211
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 21 วัน
สมาชิก FlyerBonus Get 10 points accrual per one way flight.
การเปลี่ยนแปลง Flight change is permitted with fee USD30 per sector per transaction plus fare differential.
The original non refundable amount remains non refundable.*Infant no change fee applied*
Reroute - Permitted with a charge of differential fare plus fee USD90 per exchanged transaction, exchange to new ticket.
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable. Except Embassy denied visa application (Refund administration fee USD60).
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age between 2 - 11 years and infant with seat pay same as adult fee.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Valid on PG flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
เส้นทาง ต่อเที่ยว (รวมทุกอย่างแล้ว)
กรุงเทพฯ - เชียงราย 1,300 บาท*
เชียงราย - กรุงเทพฯ 1,300 บาท*

*จองล่วงหน้า 7 วัน ก่อนเดินทาง

ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร ชั้นประหยัด
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
สมาชิก FlyerBonus ราคานิ้ ไม่สามารถสะสมคะแนนได้
เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร R และ P ไม่สามารถสะสมคะแนนได้
การเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 800 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,800 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
No-Show การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร และจะมีค่าธรรมเนียม 500 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด และ 1,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
การขอคืนเงิน กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินภาษีสนามบิน 100 บาท
ส่วนลดสำหรับเด็ก เด็กอายุ 2-11 ปี ชำระค่าโดยสารเท่ากับราคาผู้ใหญ่
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 25% ของราคาผู้ใหญ่ (นั่งตัก)
ภาษีต่างๆ ราคานี้รวมภาษีสนามบินแล้ว
หมายเหตุ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
ราคาดีที่สุดจากราคาโปรโมชั่นทั่วไป ราคาในเส้นทางไป-กลับ อาจต่ำกว่าราคาเที่ยวเดียวในบางระดับชั้นราคา
เส้นทาง เที่ยวเดียว (บาท) ไป-กลับ (บาท)
ราคา ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม
รวม ราคา ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม
รวม
กรุงเทพฯ - ดานัง 1,390 1,745 3,135 2,290 3,525 5,815

* เส้นทางต่างประเทศ ค่าภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกบัตรโดยสาร

ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร ชั้นประหยัด
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 14 วัน
สมาชิก FlyerBonus ได้รับคะแนนสะสม 10 คะแนน ต่อเที่ยว
การเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาทต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
No-Show การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร และจะมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด และ 2,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
การขอคืนเงิน กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินภาษีสนามบิน 1,000 บาท
ส่วนลดสำหรับเด็ก เด็กอายุ 2-11 ปี ชำระค่าโดยสารเท่ากับราคาผู้ใหญ่
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 25% ของราคาผู้ใหญ่ (นั่งตัก)
หมายเหตุ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
ราคาดีที่สุดจากราคาโปรโมชั่นทั่วไป ราคาในเส้นทางไป-กลับ อาจต่ำกว่าราคาเที่ยวเดียวในบางระดับชั้นราคา
Route Round Trip
Currency : INR
Mumbai-Bangkok-Danang 15,880
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
การเปลี่ยนแปลง Before departure - flight change is permitted with fee of INR 1,000 when inform less than 24 hrs before original flight departure.
After Departure - flight change is permitted with fee INR 1,000 and noshow fee INR1,000.
Misspelling Name - Must be the same person and apply same fee as refund. For promotional fares and nonrefundable fares, apply refund fee of refundable fare in the same sector
Route Change - permitted with fee of INR 3,000 except Seaman INR500 The original non refundable amount remains non refundable
No-Show Change or cancel of reservation made on or less than 6 hours before the original flight departure is considered as no-show and no-show fee of 600 HKD will be applied.
การขอคืนเงิน Any Cancellation of reservation must be made 24 hrs before the original flight departure only.
Before departure - Refund will be the full amount of the fare paid, less refund administration fee INR 1,500
After Departure or Noshow - Non refundable Refund of unused taxes permitted with administration fee INR 4,600 and Seaman INR4,100 per direction.
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age between 2 - 11 years pay 75% of adult fare
Infant age less than 2 years pay 10% of adult fare (without seat)
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Upgrade - Permitted at higher available booking classes with a charge of differential fare.
Valid on PG flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
เส้นทาง เที่ยวเดียว (บาท) ไป-กลับ (บาท)
ราคา ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม
รวม ราคา ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม
รวม
สมุย - กวางโจว 10,800 2,075 12,875 11,900 3,900 15,800

* เส้นทางต่างประเทศ ค่าภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกบัตรโดยสาร

ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร ชั้นประหยัด
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 10 วัน
สมาชิก FlyerBonus ได้รับคะแนนสะสม 20 คะแนนต่อเที่ยวบิน
การเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,000 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
No-Show การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร และจะมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด และ 2,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
การขอคืนเงิน กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินภาษีสนามบิน 1,000 บาท
ส่วนลดสำหรับเด็ก เด็กอายุระหว่าง 2-11 ปี ชำระค่าโดยสาร 75% ของราคาผู้ใหญ่
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 25% ของราคาผู้ใหญ่ (นั่งตัก)
หมายเหตุ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดต่อเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
ราคาดีที่สุดจากราคาโปรโมชั่นทั่วไป ราคาในเส้นทางไป-กลับ อาจต่ำกว่าราคาเที่ยวเดียวในบางระดับชั้นราคา
เส้นทาง เที่ยวเดียว (บาท) ไป-กลับ (บาท)
ราคา ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม
รวม ราคา ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม
รวม
สมุย - ฮ่องกง 10,800 2,075 12,875* 11,900 4,540 16,440*

*งดเว้นให้บริการเที่ยวบิน ฮ่องกง-สมุย PG 874/876 และ สมุย-ฮ่องกง PG873
* เส้นทางต่างประเทศ ค่าภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกบัตรโดยสาร

ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร ชั้นประหยัด
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 1 เดือน
สมาชิก FlyerBonus ได้รับคะแนนสะสม 20 คะแนนต่อเที่ยวบิน
การเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,000 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
No-Show การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร และจะมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด และ 2,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
การขอคืนเงิน กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินภาษีสนามบิน 1,000 บาท
ส่วนลดสำหรับเด็ก เด็กอายุระหว่าง 2-11 ปี ชำระค่าโดยสาร 75% ของราคาผู้ใหญ่
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 25% ของราคาผู้ใหญ่ (นั่งตัก)
ภาษีต่างๆ ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน
หมายเหตุ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดต่อเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
ราคาดีที่สุดจากราคาโปรโมชั่นทั่วไป ราคาในเส้นทางไป-กลับ อาจต่ำกว่าราคาเที่ยวเดียวในบางระดับชั้นราคา
เส้นทาง ต่อเที่ยว (รวมทุกอย่างแล้ว)
เชียงใหม่ - กระบี่ 3,380 บาท
กระบี่ - เชียงใหม่ 3,330 บาท
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร ชั้นประหยัด
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
สมาชิก FlyerBonus เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร R และ P ไม่สามารถสะสมคะแนนได้
การเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 800 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,800 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
No-Show การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร และจะมีค่าธรรมเนียม 500 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด และ 1,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
การขอคืนเงิน กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินภาษีสนามบิน 100 บาท
ส่วนลดสำหรับเด็ก เด็กอายุ 2-11 ปี ชำระค่าโดยสารเท่ากับราคาผู้ใหญ่
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 25% ของราคาผู้ใหญ่ (นั่งตัก)
ภาษีต่างๆ ราคานี้รวมภาษีสนามบินแล้ว
หมายเหตุ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
ราคาดีที่สุดจากราคาโปรโมชั่นทั่วไป ราคาในเส้นทางไป-กลับ อาจต่ำกว่าราคาเที่ยวเดียวในบางระดับชั้นราคา
เส้นทาง ต่อเที่ยว (รวมทุกอย่างแล้ว)
กรุงเทพฯ - กระบี่ 1,300 บาท*
กระบี่ - กรุงเทพฯ 1,250 บาท*

* จองล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทาง

ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร ชั้นประหยัด
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
สมาชิก FlyerBonus เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร R และ P ไม่สามารถสะสมคะแนนได้
การเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 800 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,800 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
No-Show การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร และจะมีค่าธรรมเนียม 500 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด และ 1,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
การขอคืนเงิน กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินภาษีสนามบิน 100 บาท
ส่วนลดสำหรับเด็ก เด็กอายุ 2-11 ปี ชำระค่าโดยสารเท่ากับราคาผู้ใหญ่
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 25% ของราคาผู้ใหญ่ (นั่งตัก)
ภาษีต่างๆ ราคานี้รวมภาษีสนามบินแล้ว
หมายเหตุ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
ราคาดีที่สุดจากราคาโปรโมชั่นทั่วไป ราคาในเส้นทางไป-กลับ อาจต่ำกว่าราคาเที่ยวเดียวในบางระดับชั้นราคา
เส้นทาง เที่ยวเดียว
สมุย - กระบี่ 3,600 บาท
กระบี่ - สมุย 3,350 บาท
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร ชั้นประหยัด (WEB SAVER)
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
สมาชิก FlyerBonus ได้รับคะแนนสะสม 10 คะแนนต่อเที่ยวบิน
การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนเที่ยวบิน วันเดินทางได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
เปลี่ยนเส้นทางบินได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร
No-Show การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร และจะมีค่าธรรมเนียม 500 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด และ 1,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
การขอคืนเงิน สามารถขอคืนเงินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
ส่วนลดสำหรับเด็ก เด็กอายุ 2-11 ปี ชำระค่าโดยสารเป็น 75% ราคาผู้ใหญ่
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 10% ของราคาผู้ใหญ่
ภาษีต่างๆ ราคานี้รวมภาษีสนามบินแล้ว
หมายเหตุ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดต่อเที่ยวบิน
เดินทางในเส้นทาง และเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
ราคาดีที่สุดจากราคาโปรโมชั่นทั่วไป ราคาในเส้นทางไป-กลับ อาจต่ำกว่าราคาเที่ยวเดียวในบางระดับชั้นราคา
Route Round Trip
Currency : INR
Mumbai-Bangkok-Krabi 12,400
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2559
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 1 เดือน
การเปลี่ยนแปลง Before departure - flight change is permitted with fee of INR 1,000 when inform less than 24 hrs before original flight departure.
After Departure - flight change is permitted with fee INR 1,000 and noshow fee INR1,000.
Misspelling Name - Must be the same person and apply same fee as refund. For promotional fares and nonrefundable fares, apply refund fee of refundable fare in the same sector
Route Change - permitted with fee of INR 3,000 except Seaman INR500 The original non refundable amount remains non refundable
No-Show Change or cancel of reservation made on or less than 6 hours before the original flight departure is considered as no-show and no-show fee of 600 HKD will be applied.
การขอคืนเงิน Any Cancellation of reservation must be made 24 hrs before the original flight departure only.
Before departure - Refund will be the full amount of the fare paid, less refund administration fee INR 1,500
After Departure or Noshow - Non refundable Refund of unused taxes permitted with administration fee INR 4,600 and Seaman INR4,100 per direction.
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age between 2 - 11 years pay 75% of adult fare
Infant age less than 2 years pay 10% of adult fare (without seat)
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Upgrade - Permitted at higher available booking classes with a charge of differential fare.
Valid on PG flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
Route Round Trip
Currency : USD
Phnom Penh-Bangkok-Krabi 180
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร Economy
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง 11 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2558
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 1 เดือน
สมาชิก FlyerBonus Get 10 points accrual per one way flight.
การเปลี่ยนแปลง Flight change is permitted with fee USD30 per sector per transaction plus fare differential.
Reroute - Not permitted.
No-Show Any changes or cancellation of reservation made after the original flight departure are considered no show and a no show fee of THB1,000 for Economy class / THB2,000 for Business and Premium Economy class will be applied.
การขอคืนเงิน Non refundable Refund of unused taxes (Exempt Fuel/Insurance Surcharge).
Permitted with administration fee USD30 per ticket *Infant no refund administration fee applied*.
ส่วนลดสำหรับเด็ก Child age between 2 - 11 years no discount apply same as adult fee.
Infant age under 2 years pay 25% of adult fare (without seat).
ภาษีต่างๆ Fare are exclusive of airport taxes, fuel and insurance surcharge.
หมายเหตุ Limited seat per flight and may not be available on all flight.
Upgrade - Permitted at higher available booking classes with a charge of differential fare The original non refundable amount remains non refundable.
Valid on PG flight only.
Best fare is taken from available normal promotion. Be noted that return (round trip) fare might be cheaper than one way trip on certain booking class of such promotion.
เส้นทาง เที่ยวเดียว (บาท) ไป-กลับ (บาท)
ราคา ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม
รวม ราคา ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม
รวม
สมุย - กัวลาลัมเปอร์ 7,000 1,910 8,910 6,150 3,420 9,570

* เส้นทางต่างประเทศ ค่าภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกบัตรโดยสาร

ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร ชั้นประหยัด
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 1 เดือน
สมาชิก FlyerBonus ได้รับคะแนนสะสม 15 คะแนนต่อเที่ยวบิน
การเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,000 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
No-Show การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร และจะมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด และ 2,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
การขอคืนเงิน กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินภาษีสนามบิน 1,000 บาท
ส่วนลดสำหรับเด็ก เด็กอายุระหว่าง 2-11 ปี ชำระค่าโดยสาร 75% ของราคาผู้ใหญ่
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 25% ของราคาผู้ใหญ่ (นั่งตัก)
ภาษีต่างๆ ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน
หมายเหตุ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดต่อเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
ราคาดีที่สุดจากราคาโปรโมชั่นทั่วไป ราคาในเส้นทางไป-กลับ อาจต่ำกว่าราคาเที่ยวเดียวในบางระดับชั้นราคา
เส้นทาง ต่อเที่ยว (รวมทุกอย่างแล้ว)
กรุงเทพ - ลำปาง 1,590 บาท
ลำปาง - กรุงเทพ 1,540 บาท

* จองล่วงหน้า 3 วัน ก่อนเดินทาง

ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร ชั้นประหยัด
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
สมาชิก FlyerBonus เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร R และ P ไม่สามารถสะสมคะแนนได้
การเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 800 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,800 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
No-Show การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร และจะมีค่าธรรมเนียม 500 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด และ 1,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
การขอคืนเงิน กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินภาษีสนามบิน 100 บาท
ส่วนลดสำหรับเด็ก เด็กอายุ 2-11 ปี ชำระค่าโดยสารเท่ากับราคาผู้ใหญ่
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 25% ของราคาผู้ใหญ่ (นั่งตัก)
ภาษีต่างๆ ราคานี้รวมภาษีสนามบินแล้ว
หมายเหตุ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
ราคาดีที่สุดจากราคาโปรโมชั่นทั่วไป ราคาในเส้นทางไป-กลับ อาจต่ำกว่าราคาเที่ยวเดียวในบางระดับชั้นราคา
เส้นทาง เที่ยวเดียว (บาท) ไป-กลับ (บาท)
ราคา ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม
รวม ราคา ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม
รวม
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง 2,090 1,745 3,835* 3,390 3,290 6,680*

* ราคาสำหรับการเดินทางในเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส เฉพาะเที่ยวบินที่ PG945 เท่านั้น
* เส้นทางต่างประเทศ ค่าภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกบัตรโดยสาร

ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร ชั้นประหยัด
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 14 วัน
สมาชิก FlyerBonus ได้รับคะแนนสะสม 10 คะแนน ต่อเที่ยว
การเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาทต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
No-Show การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร และจะมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด และ 2,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
การขอคืนเงิน กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินภาษีสนามบิน 1,000 บาท
ส่วนลดสำหรับเด็ก เด็กอายุ 2-11 ปี ชำระค่าโดยสารเท่ากับราคาผู้ใหญ่
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 25% ของราคาผู้ใหญ่ (นั่งตัก)
หมายเหตุ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
ราคาดีที่สุดจากราคาโปรโมชั่นทั่วไป ราคาในเส้นทางไป-กลับ อาจต่ำกว่าราคาเที่ยวเดียวในบางระดับชั้นราคา
เส้นทาง ต่อเที่ยว (รวมทุกอย่างแล้ว)
เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน 1,090 บาท
แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ 1,040 บาท
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร ชั้นประหยัด
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
สมาชิก FlyerBonus เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร R และ P ไม่สามารถสะสมคะแนนได้
การเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนเที่