ประกาศ
ประกาศ
08/11/2012 การปิดปรับปรุงห้องรับรองสนามบินภูเก็ต
08/10/2012 ประกาศผล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 45 ปี
26/09/2012 บริการเช็คอินสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
11/09/2012 การหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อพัฒนาระบบ Call Center ของ Bangkok Airways ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ ศ 2555 ระหว่างเวลา 01.00-03.00 น.
24/07/2012 การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ครบรอบ 45 ปี สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
13/06/2012 การปิดปรับปรุงทางวิ่ง (รันเวย์) ของสนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2555
29/05/2012 สายการบินบางกอกแอร์เวยส์เพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทาง ภูเก็ต/สมุย-ตราด
28/05/2012 Bangkok Airways Fuel & Surcharge Announcement - NEW
28/05/2012 Liquids, Aerosols and Gels Rules
02/02/2012 ข้อกำหนดของการชำระเงิน - UPDATE
Message
ปิด