ข่าวประกาศ

การเปิดใช้อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแห่งใหม่ สนามบินนานาชาติภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) ได้แจ้งเปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแห่งใหม่ โดยจะเริ่มเปิดใช้ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559

สายการบินที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศจะย้ายการให้บริการไปที่อาคาร ผู้โดยสารระหว่างประเทศแห่งใหม่ ทั้งนี้ อาคารผู้โดยสารเดิมจะเปิดให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศเท่านั้น

สำหรับผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่จะเดินทางออกจากภูเก็ตและมี่เที่ยวบินต่อไปยังจุดหมายปลายทาง ต่างประเทศกับสายการบินพันธมิตรโดยมีการเปลี่ยนเที่ยวบิน (Transfer) ที่สนามบินสุวรรณภูมินั้น สามารถผ่านการตรวจรับสัมภาระ, ออกบัตรที่นั่ง (Boarding Pass), ผ่านพิธีการศุลกากร และพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (CIQ) ได้ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแห่งใหม่ โดยเคาเตอร์เช็คอินจะอยู่ที่ Row E (E1-E5) ผู้โดยสารที่เดินทางภายในประเทศ ยังคงตรวจรับสัมภาระ ออกบัตรที่นั่ง และขึ้นเครื่องได้ที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศแห่งเดิม
 

15 September 2016

เติมเต็มการเดินทางของคุณ

ให้การเดินทางของคุณง่าย และสะดวกกว่าที่เคย ประทับใจไปกับบริการพิเศษตลอดเส้นทาง