ข่าวประกาศ

สายการบินบางกอกแอร์เวยส์เพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทาง ภูเก็ต/สมุย-ตราด

สายการบินบางกอกแอร์เวยส์เพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทาง ภูเก็ต/สมุย-ตราด โดยให้บริการด้วยยานพาหนะ 2 ประเภท คือ เครื่องบินและรถตู้ปรับอากาศ VIP ตามรายละเอียดและตารางบินด้านล่างนี้

USM-UTP-TDX
PG Route Timing
252 USM-UTP 1110-1225
2252 (Bus) UTP-TDX 1255-1655

TDX-UTP-USM
PG Route Timing
2294 (Bus) TDX-UTP 1250-1650
294 UTP-USM 1720-1830

HKT-UTP-TDX
PG Route Timing
282 HKT-UTP 1510-1650
2282 (Bus) UTP-TDX 1720-2120

TDX-UTP-HKT
PG Route Timing
2281 (Bus) TDX-UTP 0830-1230
281 UTP-HKT 1300-1440

 


29 May 2012

เติมเต็มการเดินทางของคุณ

ให้การเดินทางของคุณง่าย และสะดวกกว่าที่เคย ประทับใจไปกับบริการพิเศษตลอดเส้นทาง