เคาน์เตอร์เช็คอิน


เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ตั้งอยู่ที่แถว F อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ตรงข้ามประตูทางเข้า หมายเลข 3 สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการติดต่อสำนักงานบัตรโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สามารถติดต่อได้ที่ อาคารผู้โดยสารชั้น 6

เวลาขั้นต่ำในการต่อเครื่อง

สำหรับท่านผู้โดยสารที่ต้องต่อเครื่องในระหว่างการเดินทาง ควรถือหลักเวลาที่ต้องใช้ในการต่อเครื่อง (Minimum Connecting Time) ดังต่อไปนี้

*สายการบินขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบกรณีผู้โดยสารพลาดเที่ยวบินต่อเครื่องน้อยกว่าเวลาตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นและผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารแยกฉบับ

ช่วงเวลาในการตรวจรับบัตรโดยสาร

เอกสารการเดินทาง (Travel Document)

สัมภาระ

การเตรียมตัวขึ้นเครื่อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ reservation@bangkokair.com หรือสำนักงานของเราที่สนามบิน

เติมเต็มการเดินทางของคุณ

ให้การเดินทางของคุณง่าย และสะดวกกว่าที่เคย ประทับใจไปกับบริการพิเศษตลอดเส้นทาง